Acıbadem – Integrisani sistem

INTEGRISANI ZDRAVSTVENI MODEL

Globalno konkurentne integrisane zdravstvene usluge

Osim bolnica i zdravstvenih centara, Acıbadem zdravstvena grupacija pruža i svjetski primjer postavke svog specijalno integrisanog zdravstvenog ekosistema. Ovaj ekosistem uključuje razne institucije za podršku zdravstvu kao i Univerzitet. 

Univerzitet Acıbadem obučava studente da budu budući zdravstveni radnici koristeći dinamične i savremene obrazovne programe sa izuzetno osposobljenim akademskim nastavnim timom.

U Acıbadem-u, ustanove za zdravstvenu zaštitu rade naporno kako bi mogle neprekidno poboljšavati iskustva pacijenata. Acıbadem Project Management (Acibadem projektni menadžment) razvija projekte osnivanja bolnice po principu “ključ u ruke”. Acıbadem Labmed, Labvital i LabCell nude širok spektar usluga uključujući patologiju, kontrolu hrane, laboratorije matičnih ćelija i banke krvi iz pupčane vrpce. Acıbadem tehnologija razvija i poboljšava softversku opremu uključujući i „Bolnički Informacioni Sistem“. APlus ispunjava higijenske i ugostiteljske potrebe bolnica, a Acıbadem Mobile pruža usluge hitne pomoći i kućne njege izvan bolnica.

ACIBADEM UNIVERZITET

Univerzitet Acıbadem osnovan je 2007. godine i posvećen je području zdravstvenih nauka.

Korištenjem dinamičnih i savremenih obrazovnih programa, izuzetno osposobljen akademski nastavni tim osposobljava studente da postanu budući zdravstveni radnici koji kontinuirano teže ka inovacijama u svim oblastima medicinskih nauka.

Sa jasnom misijom da ovaj Univerzitet bude orijentisan ka istraživanju, istraživačke laboratorije opremljene su najnovijom i najsavremenijom opremom, koja je osmišljena na taj način da upotpuni prirodne nauke i biotehnološko područje.

Klinička simulacija i trening za napredne endoskopsko – robotičke operativne zahvate – CASE je jedan od najopsežnijih centara za medicinsku obuku u svijetu sa velikim brojem odjeljenja i naprednom tehnološkom infrastrukturom.

CASE je dobio certifikat „Centar izvrsnosti“ koji je CAE akademija dodijelila dvoma medicinskih centara za obuku širom svijeta.

Centar je akreditiran od Mreže akreditovanih centara za kliničke vještine Evrope (NASCE) i Društva za simulaciju u zdravstvu (SSH), a ovaj centar pruža preddiplomsku i postdiplomsku obuku. Univerzitet Acıbadem nudi mogućnost svojim studentima da studiraju u inostranstvu na uglednim partnerskim univerzitetima u okviru Erasmus programa, uz bilateralne sporazume sa najistaknutijim evropskim univerzitetima.


Sa 100000 kvadratnih metara zatvorenog prostora koji je smješten na azijskoj strani Istanbula, kampus Kerem Aydınlar je također opremljen i visokom tehnologijom, što sve nabrojano studentima nudi povlašteni studentski život na Univerzitetu.

ACIBADEM PROJEKTNI MENADŽMENT

Nakon što je započeo raditi na stiecanju velikog iskustva u zdravstvenom sektoru sa načinom rada “ključ u ruke” i to vođenjem investicija kroz planiranje, implementaciju, izgled zdravstvenih ustnova i financiranje projekata Acıbadem zdravstvene grupacije, Acibadem projektni menažment nastavlja na svom putu kao neovisna kompanija koja opslužuje sve investicione oblasti. Acibadem projektni menadžment nudi kompletnu uslugu upravljanja projektima, uključujući pripremu ugovora, testiranje i upravljanje puštanjem u rad u skladu sa pravilnikom rada koji je utvrdio poslodavac, u saradnji sa svojim stručnim timom i domaćim i stranim partnerima sa rješenjem, sa pristupom predviđanja i upravljanja rizicima koji mogu nastati u svim fazama projektnog procesa, uključujući i odlučivanje o investiranju.

LABCELL

Acibademova banka matičnih ćelija i krvi iz pupčane vrpce je laboratorija za skladištenje i proizvodnju u kojoj se provode istraživanja Acibadem zdravstvene grupacije sa potencijalnim metodama za terapiju nastavljajući jačanje trenutne primjene.

Laboratorija ima infrastrukturu u kojoj se mogu pohraniti sva tkiva za koja je dokazano naučnim podacima da su održiva i mogu se provoditi svi terapijski procesi ćelijama uz zadovoljavanje standarda GMP (dobre proizvođačke prakse). Iz banke krvi iz pupčane vrpce ćelije i tkiva su najčešći primjer primjene u terapijama.

ACIBADEM TEHNOLOGIJA

Acıbadem Tehnologija je tehnološka kompanija koja je započela s radom 2015. godine sa dugogodišnjim iskustvom i stručnošću kao dio Acibadem zdravstvene grupacije. Acıbadem Tehnologija nudi svoje usluge, iskustva i proizvode na tržištu unutar i izvan Turske.

Glavni proizvodi koje pruža Acıbadem Tehnologija uključuju: Cerebral Plus (bolnički informacijski sistem), Astore (sistem upravljanja lijekovima i medicinskim potrošnim materijalima), Laboratorijski Asistent (laboratorijski informacijski sistem) i  Acıbadem Online (portal za pacijente).

Acıbadem tehnologija nudi i IT upravljanje projektima, savjetovanje u vezi sa softverom i infrastrukturom i uspostavljanje stručnih timova.

Acıbadem Tehnologija, kao pružatelj usluga i proizvoda, nudi svoje usluge u 10 različitih gradova u Turskoj i drugim zemljama sa ukupno 21 bolnicom, 16 zdravstvenih centara, drugim pridruženim kompanijama i Acibadem Univerzitetom.

APLUS

APlus, koji je zasnovan na principu da je bolnica u osnovi hotel u kojem se pružaju zdravstvene usluge, ujedinjuje ugostiteljstvo, higijenu, otpremu i slične potrebe zdravstvenih organizacija pod jednim krovom.

APlus je poznat kao jedan od prvih implementatora industrije masovne pripreme gotovih jela. Ova metoda nudi nivo sigurnosti koji je viši od konvencija o masovnoj proizvodnji hrane i temelji se na tome da se proizvodi brzo hlade (u 90-120 minuta) do 0-4 ° C i pohranjuju na ovoj temperaturi koristeći europsku gastronomsku tehniku, gdje se grijanje hrane vrši prvi i posljednji put prilikom serviranja.

APlus, koji posjeduje jednu od najvećih mašina za rublje u Turskoj, nudi usluge higijenskog pranja, standardnog pranja i hemijskog čišćenja s dnevnim kapacitetom od 15000 kilograma.

U objektu, koji je jedina tvornica higijenskog rublja u Turskoj, pegla se 600 kg rublja po satu pomoću sprave koja može peglati  i slagati veš. 

Radeći sa sistemom Healthguard (čuvar zdravlja) koji je implementiran u zdravstvenoj industriji u EU, APlus nudi sveobuhvatno čišćenje i dezinfekciju. Sistem je razvijen za bolnice i zdravstvene organizacije i minimizira rizik od unakrsne kontaminacije.

ACIBADEM MOBIL

Acıbadem Mobile osnovan je u julu 2008. godine kao pomoćna podružnica Acıbadem Healthcare grupacije. Pored koordinacije svih operacija hitne pomoći za Acıbadem, 

Acıbadem Mobile stekao je dozvolu za kućnu njegu 2009. godine i licencu zaštite na radu 2012. godine i ima za cilj poboljšati svoju sposobnost pružanja zdravstvene zaštite pacijentima u periodu prije hospitalizacije i nakon hospitalizacije.

Danas Acıbadem Mobile pruža usluge hitne pomoći na kopnu i zraku i usluge kućne njege za Acıbadem i kao i pacijente koji se ne liječe u Acıbadem-u. Acıbadem Mobile upravlja i s više od 150 projekata za korporativne kompanije pružajući liniju za pomoć, medicinske treninge, hitnu pomoć 7/24, uzimanje uzoraka krvi, okupacionog doktora ili medicinsku sestru i druge dodatne programe za zaposlene.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search