Ortopedija i sportska medicina - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
Ortopedija

Ortopedija

Odjeljenja za ortopediju i traumatologiju bolnica Acibadem obezbjeđuju najkvalitetnije usluge i njegu pacijentima svih starosnih kategorija. Hirurzi ortopedi u bolnicama Acibadem specijalizovali su se za razne oblasti poput: opšte ortopedije, ortopedske rehabilitacije, sportskih povreda, artroskopije i hirurgije koljena, ramena i lakta, mikrohirurgije zgloba i ruke, hirurgije stopala i članka, kuka, zamjene zglobova, mikrohirurgije, mišićno koštane tumore, transplantacije, operacije kičme, rehabilitacionog inženjeringa, traume i pedijatrijske ortopedije.

Odjeljenje ortopedije odlikuje i ponuda najmodernijih dijagnostičkih tehnika i vrhunskih terapija cjelokupnog mišićnog i koštanog sistema, svih bolesti kičme i trauma.

Dostupne procedure

 • Operacije skolioze i dislokacije zglobova
 • Kidanja i pucanja tetiva mišića
 • Zbrinjavanje svih fraktura i iščašenja pacijenata sa višestrukim povredama
 • Artroskopska hirurgija (rame, kuk, koljeno, članak i zglob)
  • Gonartroza i koksartroza
  • Proteze za kuk i koljeno
  • Revizije operacija kod infekcije i gubitka proteze
  • Periacetabularna operacija i visoka tibijalna osteotomija
 • Operacije kičme
  • Deformiteti kičme (skolioza, kifoza)
  • Spondilolisteza (dislokacija pršljena)
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Traume kičme (cervikalna, torakalna, lumbalna, sakralna)
  • Infekcije kičme (tuberkuloza kičme, nespecifične infekcije)
  • Tumori kičme (primarni i metastaze)
 • Ortopedski deformiteti
 • Operacije produžavanja kosti
  • Aplikacije eksterne fiksacije kod deformiteta kosti
  • Razne frakture i infekcije kosti
 • Razna pedijatrijska oboljenja kuka (urođeno iščašenje kuka, aseptična nekroza)
  • Svi tipovi urođenih i stečenih problema poput iščašenja kuka, pes ekinovarusa i hemimelija
  • Sve dječje ortopedske bolesti poput Pertesove bolesti, problema sa kostima i mekim tkivima, infekcija kosti, šepanja i odstupanja u dužini
  • Svi tipovi trauma i sportskih bolesti, fraktura, kidanja tetiva i ligamenata
  • Neuro-mišićni problemi poput cerebralne paralize, mijelodislpazije, akušerska paraliza, Charcot-Marie Tootova bolest
 • Zamjena cijelog koljena
 • Zamjena cijelog kuka
 • Oboljenja članka i stopala (Hallux Valgus, itd.)
 • Artoplastične intervencije (kuk, koljeno, rame, ugradnje endoproteze)
 • Bolesti šake i hirurgija šake (mikrohirurške intervencije takođe su obezbeđene)
  • Hirurgija gornjih ekstremiteta
  • Hirurgija šake, zgloba i ruke
  • Mikrohirurgija
  • Replantacija
  • Slobodni transfer tkiva
  • Rekonstrukcija svih akutnih povreda gornjih ekstremiteta, artplanties i artroskopija sitnih zglobova
  • Rekonstrukcija urođenih deformiteta šake
 • Tumori mišićnog i koštanog sistema

Za više informacija o bolestima kičme i liječenju, posjetite naš centar za liječenje bolesti kičme, jedan od naših centara izvrsnosti.

Acibadem Healthcare Group zahvaljujući zahvaljujući vrhunskom medicinskom osoblju i istraživačima u oblasti sportske medicine i najsavremenijim uslovima pruža najkvalitetnije medicinske i hirurške tretmane sportskih povreda.

Vrhunski kvalitet sportske medicine, fizioterapija i rehabilitacija, ortopedska hirurgija, kardiopulmonalna medicina, fiziologija vježbanja, primijenjena biomehanika i terapija bola, neke su od usluga kojima Acibadem klinika za ortopediju i sportsku medicinu zadovoljava potrebe nacionalnih i međunarodnih sportskih klubova i federacija, profesionalnih sportista i rekreativaca.

Acibadem obezbjeđuje kompletnu paletu usluga, od preventivnih terapija povreda do poboljšanja performansi. Klinika obezbjeđuje kliničku podršku, znanje, uslove za unaprjeđenje treninga, potencijal i kompetitivnost i amatera i profesionalnih sportista. Precizno skrojene vježbe i edukativni programi obuhvataju procjene spremnosti i usluge poput ishrane i dijetetike, psihologije, fiziologije i fizičkih treninga. Sportistima su obezbijeđene terapije sportskih povreda i sistematski pregledi.

Stručna terapija i nadzor za brz oporavak

Terapijski postupci koje sprovode naši specijalisti iz Sportske klinike Acibadem, omogućavaju sportistima brz povratak svojim profesionalnim karijerama.

Sportska medicina

Disciplinu sportske medicine pokrivaju dva ljekara i jedan fizijatar za vježbe. Ljekari su iskusni konsultanti i dio su grupe ljekara fudbalske reprezentacije Turske i vodećih fudbalskih klubova u zemlji. Iskustvo su sticali i kao konsultanti za druge sportove poput košarke, odbojke, rukometa, hrvanja, veslanja i tenisa. Naš tim ljekara sportske medicine pruža sljedeće usluge:

Vrše evaluaciju medicinskih pregleda fudbalera, testiraju sposobnosti i po potrebi, usmjeravaju pacijente odgovarajućim specijalistima na dalja testiranja.

Utvrđuju predispozicije na sportske povrede pomoću analize pokreta u saradnji sa specijalistima biomehanike. Vrše dijagnosticiranje povreda i bolesti u saradnji i uz konsultacije s drugim specijalistima medicine.

Vrše implementaciju programa rehabilitacije nakon povrede ili bolesti i staraju se o bezbijednom povratku sportu uz maksimalne performanse.

Prate performanse sportista zajedno s fiziolozima za treninge, trenerima i asistiraju sportistima u postizanju maksimalnih performansi.

Vrše edukaciju sportista na temu zdravstvenih rizika vezanih za doping i antidoping.

Određuju programe vježbi za sprječavanje gojaznosti i stacionarnog načina života.

Fiziologija vježbanja

Fiziologija vježbanja disciplina je koja se uglavnom primjenjuje za četiri različite grupe pacijenata i posjetilaca. Prvu grupu čine zdravi sportisti koji su tu preventivno ili su došli radi procjene performansi, testiranja, propisivanja lijekova, savjetovanja i slično. Druga grupa su amateri ili profesionalno aktivni sportisti koji su u procesu povratka sportu nakon povrede ili operacije. Treća grupa su pacijenti stacionarnog životnog stila ili rekreativci koji su tu zbog dijagnosticiranja i testiranja funkcionalnih mogućnosti i usluge planiranja vježbi. Posljednja grupa pacijenti su koji imaju hronične bolesti ili stanja poput hipertenzije, problema s metabolizmom, dijabetesom ili gojaznošću.

Kardiopulmonalna medicina

Ehokardiografija, vježbe, laboratorijske usluge ritma i neinvazivna testiranja poput ambulantnog praćenja krvnog pritiska, intervencije poput angiografije, kateterizacije, elektrofiziološko ispitivanje srca i ablacija, izvode se u bolnicama Acibadem Group. Što se tiče kardioloških usluga fudbalerima, Acibadem nudi sljedeće:

 • Preglede prije utakmice i medicinske konsultacije prije, tokom i po završetku takmičarske sezone
 • Sveobuhvatan medicinski tretman svih identifikovanih problema
 • Procjenu pacijenata s hroničnim bolestima koji žele da vježbaju; procjenu rizika, planiranje vježbi, utvrđivanje nivoa vježbi koje vrše ljekari sportske medicine

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Na zatvorenom prostoru od 1000 m2 i otvorenom prostoru od 350 m2, jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (FM & R) vodi računa o svim vrstama sportskih povreda i zdravstvenih problema, počev od faze dijagnostificiranja do povratka na sportski teren. FM & R tim odgovoran je za detaljnu medicinsku procjenu svih sportista. Uz ortopeda, ljekara sportske medicine i fizioterapeuta, cijeli tim se trudi da svakog sportistu što prije vrati na sportski teren, u najboljem fizičkom i zdravstvenom stanju.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna terapija

Čitav tim fizioterapeuta Sportske klinike Acibadem vrlo je iskusan u svim aspektima sportske rehabilitacije, s posebnim fokusom na fudbal i pored toga su kvalifikovani u osteopatiji, manuelnoj terapiji i fiziologiji. Sedamnaest mjesta za tretmane u jednoj od dvije glavne jedinice omogućavaju veoma širok modalitet primjene različitih fizioterapija. Odjeljenje za fizioterapije opremljeno je bazenom za rehabilitaciju i vježbanje i pogodnostima hidromasaže i “infinity” bazenom, trakom za trčanje sa podesivom kontrolom teže, izokinetičkim sistemom, sistemom za jačanje i procjenu ravnoteže, ESWT tretmanima i još mnogo toga. Prema preporuci FIFA, izrađen je teren prekriven vještačkom travom dimenzija od 36×8 metara i sprint staza dimenzija 40×1.65 metara koju koriste i fudbaleri i drugi sportisti tokom oporavka i rehabilitacije.

Primijenjena biomehanika

Odjeljenje za primijenjenu biomehaniku koristi kamere i sisteme za analizu i praćenje pokreta kojima se omogućava naučna procjena pokreta i drugih atletskih sposobnosti, šablona i vještina. Sisteme ne koriste samo sportisti već i pacijenti s brojnim ortopedskim i neurološkim poremećajima. Rezultati navedenih analiza:

 • Kinematika i biomehanika predmetnog sportiste može se u potpunosti ispitati i istražiti te omogućiti planiranje veoma preciznog plana terapije
 • Sportisti se prate i njihovo stanje redovno provjerava, identifikuju se sportisti podložni povredama i preduzimaju neophodne zaštitne mjere
 • Sportistima se propisuju neophodne vježbe i dinamička ortoza utemeljena na podacima dobijenim iz analiza, a na osnovu dobijenih podataka mogu se izvršiti i naučno istraživanje i analiza
 • Odjeljenje svojim specifičnim iskustvom i eskpertizom u procjeni hoda i trčanja, određuje i upotrebu specijalnih uložaka potrebnih za ispravljanje identifikovanih problema

Terapija bola

Odjeljenje obezbjeđuje pomoć u terapijama fudbalera u aplikaciji blokada nerava, epiduralnim intervencijama, simptomatičnim blokadama, intervertebralnim aplikacijama, neuro-ablativnim i neuromodulativnim tehnikama. Klinika posjeduje svu potrebnu opremu i infrastrukturu poput sobe za intervencije, uređaj za stimulaciju, lezijski generator, krioterapiju, ozonski generator, osoblje dostupno u sali 24/7. Posjetioci odjeljenja, sportisti i svi oni koji uglavnom sjede, obično imaju problema s vratom i bolom u leđima, najčešće zbog vertebralnih problema.

Dijeta & ishrana

Klinika ima i posebnog dijetetičara koji pomaže i edukuje pacijente, amaterske i  profesionalne sportiste oba pola i svih starosnih grupa u svim sportovima. Dijetetičar procjenjuje dnevnu ishranu pacijenata i po potrebi obezbjeđuje preporuke. Sportisti se konsultuju u vezi kontrole težine i planova suplementacije u cilju postizanja optimalnih performansi. U oviru eskpertize obezbijeđen je opšti plan ishrane, konsultacije vezane za dobijanje, skidanje ili održavanje tezine, praćenje i evaluaciju tjelesnog sastava, hidracije i obuke o ravnoteži elektrolita i planiranju optimalne ishrane prije, tokom i nakon treninga, takmičenja i oporavka. Obuhvaćene su i teme planiranja i pametne upotrebe suplemenata, rizici dopinga i antidoping.

Psihologija

Klinika također ima i psihologa zaduženog za mentalnu podršku, konsultacije i dodatne psihološke usluge sportistima, uglavnom prije i nakon operacija ili za potrebe povećanja performansi sportista koji nemaju povrede. Cjelokupna populacija pacijenata i posjetilaca uključuje amaterske i profesionalne sportiste svih uzrasta, oba pola i u svim granama sporta


Povezane priče o pacijentima

HRISTOV GENOV, ORTOPEDIJA, BUGARSKA
HRISTOV GENOV, ORTOPEDIJA, BUGARSKA

Poslije dvije zemlje, porodica Genov je otkrila profesora Ufuka Talu, poznatog ortopeda iz Turske. Hristo Genov je rođen u jednom selu u blizini Stare Zagore u Bugarskoj. On je jedan momak koji ima 13 godina. Nikad nije dobro hodao i nikad nije išao u školu zato što je rođen sa jednim bubregom i što je […] Saznajte više
DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA
DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA

Gospodinu Ertanu Mehmetu Pišem Vam da bih se zahvalio za izvanrednu njegu koju sam dobio u bolnici ACIBADEM ATAKENT tokom mog boravka u njoj, kako od Vas lično, tako i od čitavog medicinskog tima, kao i za sav Vaš trud koji ste uložili prilikom moje prve posjete bolnici i tokom moje hospitalizacije. Pišem Vam kako […] Saznajte više

Povezane vijesti i članci

Transplantacija bubrega bez ožiljaka
Transplantacija bubrega bez ožiljaka

Presađivanje organa u našoj zemlji se ne obavlja onoliko koliko je potrebno, a živi davaoci koji doniraju organe predstavljaju nadu za pacijente sa bubrežnom insuficijencijom. Specijalisti su zaduženi za operativne zahvate na osobama koje idu pod nož za svoje najmilije, a nemaju nikakve zdravstvene probleme, i vode računa o tome da se primenjuju minimalno invazivne […] Saznajte više
MENISKUSNE SUZE MOGU SE JAVITI U BILO KOJOJ GODINI ŽIVOTA
MENISKUSNE SUZE MOGU SE JAVITI U BILO KOJOJ GODINI ŽIVOTA

NEMOJTE SE IZNENADITI AKO SE TO DOGODI VAŠEM DJETETU.BOLEST KOJA SE OBIČNO JAVLJA KOD ODRASLIH OSOBA MOŽE SE SUSRESTI I KOD DJECE I TO NAKON 10-TE GODINE Meniskus suza,bolest koju godinama nazovamo sportskom bolešću mnogi su pogrešno shvatili.Dok većina ljudi misli da je meniskus bolest koja se razvija kod nekih ljudi, pravo je stanje zapravo […] Saznajte više
NE DOZVOLITE DA DISKUS HERNIJA UGASI SVJETLO U VAŠEM ŽIVOTU!
NE DOZVOLITE DA DISKUS HERNIJA UGASI SVJETLO U VAŠEM ŽIVOTU!

Naše kosti nam omogućavaju da se uspravimo i nose veoma veliki teret.Gravitacijska sila dodatno doprinosi ovom teretu i može dovesti do oštećenja u sposobnosti da se uspravimo.Pročitajte i saznajte nešto više o ovome. Hrskavica služi kao jastuk između kralježaka i kostiju koje tvore kičmu.Ova hrskavica je potpuno okružena vezivnim tkivom.Ukoliko napravimo neki pogrešan pokret ili […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search