CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA

Prošlo je više od stotinu godina od prvih eksperimenata u transplantaciji organa. U ranim studijama, eksperimenti sa transplantacijom vršeni su samo na životinjama. Prvi postupak transplantacije organa na ljudima obavljen je prije otprilike pedeset godina. Zahvaljujući velikim dostignućima u medicini i zdravstvenoj njezi, transplantacija organa je konačno dostigla nivo koji spašava ljudske živote.

Kao referentni centar za mnoge kompleksne tretmane, Acıbadem Healthcare Group je prva obavila mnoge zahvate u Turskoj, koje uključuju i prvu transplantaciju organa i tkiva. Među tim procedurama su: prva transplantacija bubrega izvedena na novorođenčetu sa najmanjom težinom, prva donorska nefrektomija 84-godišnjeg donora, prva jednoportna donorska nefrektomija, prva donorska nefrektomija kroz vaginu sa NOTES metodom, prva transplantacija bubrega od 85-godišnjeg donora sa moždanom smrću i prva transplantacija komada jetre gdje je majka donirala svom 8-godišnjem djetetu, i to su samo neki primjeri takvih dostignuća.

Napredak u transplantaciji organa primjetan je svakog dana. Primaoci i donori, kao i naučnici i ljekari, nastavljaju težiti zdravijem i dužem životu.

Disfunkcionalnost organa/tkiva može voditi ka sporom ili nekad brzom propadanju cijelog tijela. Iako postoje mnoge terapijske opcije za pacijente sa zatajenjem organa, transplantacija je prihvaćena kao najbolja alternativa po terapeutskim olakšicama, kvalitetu života i isplativosti.

Transplantacija organa/tkiva je transfer organa/tkiva iz jednog tijela u tijelo pacijenta. Razlog transplantacije organa/tkiva je da transplant zamijeni oštećeni ili odsutni organ/tkivo. Otkazivanje bubrega, otkazivanje jetre, bolesti pluća ili srca, dijabetes tipa I i neki tipovi karcinoma kao što je leukemija, su stanja koja mogu biti tretirana tranplantacijom organa/tkiva. Transplantacija tkiva/organa može biti ili unutar tijela iste osobe, i tada se naziva autograft, ili iz jednog tijela u drugo, i tada se naziva alograft.

Postoje dvije vrste transplantacije organa/tkiva u pogledu tipa donora: od živih donora i od preminulih donora (pacijenti u jedinicama intenzivne njege sa moždanom smrću). S obzirom da se ljudi rađaju sa dva bubrega, a jedan bubreg je dovoljan da nastavimo život, i jetra je regenerativni organ, bubrezi i jetra mogu biti presađeni iz živog donora.

×