Transplantacija organa

Transplantacija organa

Prošlo je više od stotinu godina od prvih eksperimenata u transplantaciji organa. U ranim studijama, eksperimenti sa transplantacijom vršeni su samo na životinjama. Prvi postupak transplantacije organa na ljudima obavljen je prije otprilike pedeset godina. Zahvaljujući velikim dostignućima u medicini i zdravstvenoj njezi, transplantacija organa je konačno dostigla nivo koji spašava ljudske živote.

Kao referentni centar za mnoge kompleksne tretmane, Acıbadem Healthcare Group je prva obavila mnoge zahvate u Turskoj, koje uključuju i prvu transplantaciju organa i tkiva. Među tim procedurama su: prva transplantacija bubrega izvedena na novorođenčetu sa najmanjom težinom, prva donorska nefrektomija 84-godišnjeg donora, prva jednoportna donorska nefrektomija, prva donorska nefrektomija kroz vaginu sa NOTES metodom, prva transplantacija bubrega od 85-godišnjeg donora sa moždanom smrću i prva transplantacija komada jetre gdje je majka donirala svom 8-godišnjem djetetu, i to su samo neki primjeri takvih dostignuća.

Napredak u transplantaciji organa primjetan je svakog dana. Primaoci i donori, kao i naučnici i ljekari, nastavljaju težiti zdravijem i dužem životu.

Disfunkcionalnost organa/tkiva može voditi ka sporom ili nekad brzom propadanju cijelog tijela. Iako postoje mnoge terapijske opcije za pacijente sa zatajenjem organa, transplantacija je prihvaćena kao najbolja alternativa po terapeutskim olakšicama, kvalitetu života i isplativosti.

Transplantacija organa/tkiva je transfer organa/tkiva iz jednog tijela u tijelo pacijenta. Razlog transplantacije organa/tkiva je da transplant zamijeni oštećeni ili odsutni organ/tkivo. Otkazivanje bubrega, otkazivanje jetre, bolesti pluća ili srca, dijabetes tipa I i neki tipovi karcinoma kao što je leukemija, su stanja koja mogu biti tretirana tranplantacijom organa/tkiva. Transplantacija tkiva/organa može biti ili unutar tijela iste osobe, i tada se naziva autograft, ili iz jednog tijela u drugo, i tada se naziva alograft.

Postoje dvije vrste transplantacije organa/tkiva u pogledu tipa donora: od živih donora i od preminulih donora (pacijenti u jedinicama intenzivne njege sa moždanom smrću). S obzirom da se ljudi rađaju sa dva bubrega, a jedan bubreg je dovoljan da nastavimo život, i jetra je regenerativni organ, bubrezi i jetra mogu biti presađeni iz živog donora.

Acıbadem centri za transplantaciju organa u centru su pažnje sa svojim timom iskusnih specijalista, vrhunskom tehnologijom i uspješnim transplantacijama jetre.

Jedini organ koji se može regenerisati

Jetra se smatra najkomplikovanijim i metabolički najaktivnijim organom u našem tijelu. Međutim, jetra također može nastaviti da funkcioniše čak i kad 70% njenog tkiva treba da se ukloni. Kada donor jetre donira više od pola svoje jetre za transplantaciju, ostatak jetre može da nastavi obavljanje svoje funkcije bez bilo kakvog gubitka ili ozbiljne komplikacije. Ovu sposobnost dugujemo regeneracionom kapacitetu jetre, jer je jetra jedini organ koji može da se regeneriše nakon uklanjanja više od pola svog tkiva.

Kada je transplantacija jetre potrebna?

Čak i kada su otkrivena zapaljenja izazvana konzumacijom alkohola, bolest masne jetre, infekcije hepatitisa, dugoročna začepljenja ili kamenje u žučnim kanalima, određene metaboličke bolesti, tumori ili urođene deficijencije enzima, pacijent može da nastavi sa normalnim životom dugo vremena, dok god je napredak bolesti spor. Ali jednom kada se manifestuje insuficijencija jetre, može doći do svrbeža, edema u plućima i  nakupljanja tečnosti u abdomenu, opakog hepatitisa, krvarenja i anemije.

Kod uznapredovale bolesti jetre, mogu biti primijećene promjene u ponašanju i crtama ličnosti. Gubljenje težine, smanjena količina urina i zamor mogu dovesti do kome.

Ovi simptomi ukazuju na to da pacijentova jetra ne može ispuniti potrebe tijela. Ovo stanje, poznato kao “otkazivanje jetre”, ostavlja transplantaciju jetre kao jedinu moguću opciju.

Uspješni rezultati „ortotopske transplantacije jetre“ zlatnog standarda

U Acıbadem centrima za transplantaciju organa, presađivanje jetre se izvodi i od živih donora i od preminulih donora.  Metod koji se primjenjuje tokom ovih operacija je ortotopska transplantacija jetre, metod poznat kao “zlatni standard” širom svijeta. Pomoću ove moderne tehnike, velika vena koja se nalazi iza jetre ostaje očuvana zahvaljujući upotrebi hirurških kopči prije nego što se operacija obavi. Da bi ova operacija bila uspješna, potrebni su hirurški tim i oprema sa visokim tehničkim kapacitetom. Kao i svaka transplantacija, i transplantacija jetre bi se trebala obavljati u bolnicama i operacionim salama sa najmodernijom tehnologijom. Kada se transplantacija vrši iz živog donora, pola jetre se presađuje u primaoca organa. Stoga vidimo da je ovaj hirurški proces veoma zahtjevan. Nakon transplantacije, donor organa može biti otpušten iz bolnice poslije 6-7 dana, dok primalac organa mora ostati u bolnici 15-20 dana. U tom periodu se presađena jetra regeneriše i ubrzano raste dok ne dostigne veličinu dovoljnu da izdrži potrebe primaoca.

Internacionalni kvalitet u infrastrukturi

Acıbadem centri za transplantaciju organa svojom tehnološkom infrastrukturom pružaju uslugu u skladu sa internacionalnim standardima. Primaoci i donori organa su u operacionim salama i jedinicama za intenzivnu njegu zbrinuti u potpuno sterilnim uslovima sa laminarnim tokom i tehnološki vrhunskom opremom. Laboratorijske procedure se obavljaju u Acibadem Labmed-u, laboratoriji po internacionalnom standardu koja je također dio Acıbadem Healthcare group-e.

Iskusan tim

Centri za transplantaciju organa posjeduju svu potrebnu opremu za transplantaciju jetre. Direktor ovog centra za transplantaciju jetre je Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, koji je uveo novitete u transplantaciju bubrega i jetre u Turskoj. Od 1998., Prof. Emiroğlu je izveo otprilike 700 transplantacija jetre i bubrega.

Prof. Emiroğlu i njegov tim imaju iskustvo i u auksilijarnoj (u prijevodu, bez uklanjanja cijele jetre), i u standardnoj ortotopskoj transplantaciji jetre. Pomenuti tim također ima iskustva i u “shunt” hirurgiji i “Sugiura” procedurama kod pacijenata s krvarenjem koje izaziva ciroza jetre. Prof. Emiroğlu, koji je izveo prve transplantacije na odraslim i pedijatrijskim pacijentima, od živih i od preminulih donora, napisao je približno 100 naučnih članaka o transplantaciji organa, od kojih je 85 objavljeno u inozemstvu.

Acıbadem Healthcare Group-a je otvorila svoj prvi centar za transplantaciju organa u oktobru 2010. godine. Danas pruža usluge u 3 centra locirana u Internacionalnoj bolnici u Istanbulu, zatim Acibadem Bursa Bolnici i Acibadem Univerzitetskoj Bolnici. Centri za transplantaciju organa su domaćini timova obučenih na svjetski priznatim institutima sa iskustvom u više od 2000 transplantacija bubrega, 250 transplantacija jetre i 60 transplantacija pankreasa tokom svojih karijera. Centri su opremljeni najboljom kliničkom laboratorijom i jedinicom za intenzivnu njegu, i obavljaju transplantaciju bubrega i jetre.

PREDNOSTI ACIBADEM-A U TRANSPLANTACIJI BUBREGA

Najsavremenija tehnologija i usluga najvišeg kvaliteta

Operacione sale i jedinice za intenzivnu njegu u centrima za transplantaciju organa su opremljene najnovijom tehnološkom infrastrukturom. Potpuna laparoskopska tehnika umanjuje potrebu za intenzivnom njegom donora. Međutim, kada su u pitanju primaoci jetre i poneki primaoci bubrega, punopravne jedinice za intenzivnu njegu su od presudnog značaja.

Program za zaštitu donora (praćenje i njega donora nakon transplantacije) je jedna od jedinstvenih usluga koje nudi Internacionalni bolnički centar za transplantaciju.

Centri za transplantaciju organa su u potpunosti posvećeni poštovanju najviših moralnih i etičkih standarda po pitanju donacije i transplantacije organa. Tijesno su povezani sa principima Deklaracije Istanbula o trgovini organima i transplantacijskom turzimu izdate od strane Udruženja za transplantaciju i Internacionalnog udruženja za nefrologiju, kao i sa Izjavom saglasnosti foruma Amsterdama usvojene od strane Udruženja za transplantaciju, a koja se odnosi na njegu živih donora bubrega. Centar je također u saglasnosti sa standardima turskog sistema koordinacije za transplantate organa i tkiva.

Infrastruktura zasnovana na internacionalnim standardima

Operacione sale, laboratorije i jedinice za intenzivnu njegu su najvažnija područja transplantacije organa. Napredna tehnologija i internacionalno prepoznati standardi visokog kvaliteta su omogućili pacijentima i donorima organa za transplantaciju najvišu medicinsku uslugu i njegu u laboratorijama, jedinicama za intenzivnu njegu i operacionim salama Acibadem-a.

Specijalisti sa internacionalnim iskustvom obavljaju operacije koristeći visokotehnološke metode. Takav primjer je uklanjanje bubrega sa rezom na preponi od samo 5 cm, koje je u potpunosti izvršeno laparoskopskom operacijom. Uvježbani napredni medicinski metodi omogućuju donorima da budu otpušteni iz bolnice u toku 24 sata od operacije i da nastave da počnu da rade u toku sedmice. Primaoci organa mogu napustiti bolnicu u periodu od približno 7 dana.

Prvo u Acibadem-u :

– Prva single port (od pupka) donorska nefrektomija u Turskoj u 2011.

– Prva donorska nefrektomija sa NOTES metodom (od vagine) u Turskoj u 2011.

–Prva single port + NOTES donorska nefrektomija (od vagine) u Turskoj u 2013.

Potpuno laparaskopske tehnike

Potpuno laparaskopske tehnike korištene u hirurgiji omogućuju minimalno zadržavanje donora. Ove tehnike se koriste samo u centrima sa izuzetno iskusnim i stručnim osobljem i one nude mnoge prednosti u odnosu na otvorene operacije. Na primjer, dok otvorene operacije uključuju rezove od 15-20 cm, laparaskopija omogućuje rezove od samo 5 cm dužine. Operacija je moguća zahvaljujući kameri umetnutoj u abdomen koja omogućuje visoku viziuelnu kontrolu. Manje operativno područje podrazumijeva manje postoperacionog bola i manje rizika kojeg nose hirurške rane. Odsustvo velikih hirurških ožiljaka umanjuje estetske probleme, ali i rizik od hernijacije, utrnulosti, infekcija hirurškog mjesta, i plućne embolije. Sa laparaskopskom tehnikom, donorima je omogućeno kretanje, kao i uzimanje tečnosti iste večeri kad je operacija obavljena. Uzimanje čvrste hrane i otpuštanje iz bolnice je moguće narednog dana, a odlazak na posao sljedeće sedmice. Primalac je otpušten iz bolnice otpilike u toku jedne  sedmice.


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search