NEUROLOGIJA I NEUROHIRURGIJA

NEUROLOGIJA I NEUROHIRURGIJA

Odjeljenja neurologije i neurohirurgije u Acibadem Healthcare Group u rješavanju najkomplikovanijih bolesti koriste multidisciplinarni pristup. Programi neurologije i neurohirurgije za djecu i odrasle veoma blisko sarađuju sa ostalim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama i obezbjeđuju sveobuhvatnu njegu našim pacijentima.

Neurohirurzi i neurolozi iz Acıbadem-a posjeduju veliko iskustvo u procjeni najkomplikovanijih neuroloških poremećaja i liječenju najmodernijim terapijama današnjice. Neurohirurzi bolnice Acıbadem koriste najnovije i najmodernije tehnologije dostupne u oblasti neurohirurgije.

Bolesti i stanja

U Acibadem bolnicama izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Odrasli

 • Bolesti mozga
  • Tumori mozga (benigni i maligni)
  • Tumori baze lobanje
  • Vaskularne bolesti (krvarenja u mozgu, cerebralne aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne malformacije, moždani udari)
  • Hidrocefalus (prekomjerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Traume
  • Kongenitalne malformacije
  • Infekcije
  • Funkcionalna neurohirurgija (hirurgija bola i poremećaja pokreta)
  • Radiohirurgija i Gamma Knife
 • Bolesti kičme
  • Operacije diskus hernije
   • Cervikalne
   • Torakalne
   • Lumbalne
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Složene operacije kičme, sa instrumentacijom
  • Tumori kičmene moždine i kosti
  • Vaskularne malformacije (arteriovenske malformacije u kičmi)
  • Traume
  • Infekcije
 • Periferni nervni sistem
  • Sindromi uklještenog nerva
  • Povrede nerva
 • Pedijatrijski
  • Kongenitalne cerebralne anomalije
  • Hidrocefalus (prekomjerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Kraniosinostoze (prevremeno zatvaranje kostiju lobanje)
  • Arahnoidalne ciste (ciste mozga)
  • Anomalije kraniovertebralnog prelaza
  • Spinalni disrafizam  (sindrom priklještene moždine, anomalije razdvojene moždine)

Hirurgija tumora baze lobanje

Lezije baze lobanje čine grupu tumorskih i vaskularnih lezija u vrlo zamršenoj i osjetljivoj anatomskoj regiji u dnu mozga. Ljekari obično imaju velike probleme u liječenju ovih lezija jer ne samo da je potrebno riješiti probleme vezane za tumor već i zaštititi i očuvati normalnu anatomiju i funkcije. Zato je za izvođenje operacije potrebno posjedovati stručnost, napredne hirurške vještine i vrhunsku tehnologiju. U svim bolnicama koje su dio Acibadem Healthcare Group, redovno se izvode operacije za sve vrste patologija baze lobanje, uključujući tumore poput meningioma, kordoma, švanoma i vaskularnih anomalija baze lobanje. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama dostupnim u bolnicama Acibadem Group poput 3T intraoperativne MR i Gamma Knife radiohirurgije, svi navedeni tretmani su bezbjedniji nego ikad prije. Naše odjeljenje neurohirurgije jedno je od vodećih centara na svijetu, ima svoje članove u međunarodnim organizacijama i učestvuje u organizaciji međunarodnih skupova.

Odjeljenje neurohirurgije za odrasle i djecu u Acibadem Healthcare Group, izvodi sve vrste operacija epilepsije. Iako je primaran način liječenja medicinski, pacijenti u nekih 20-30% slučajeva ne reaguju na takvu vrstu liječenja. Jedina alternativa kod takvih pacijenata je operacija. Sve tri metode operacije epilepsije (resektivna i diskonektivna hirurgija, stimulacija vagusnog živca) uspješno se izvode u bolnicama Acibadem Healthcare Group.

Kako se epilepsija dijagnostikuje?

1) Epilepsija je u potpunosti klinička dijagnoza. Tačna dijagnoza može se dobiti nakon uvida u medicinsku historiju pacijenta ili postupkom opservacije.

2) EEG (elektroencefalografija), magnetna rezonanca mozga, PET skener, SPECT i neuropsihološka evaluacija su metode koje mogu pomoći u dijagnosticiranju epilepsije.

Kako se epilepsija liječi?

1) Liječenje lijekovima

Odmah nakon postavljene dijagnoze epilepsije, pacijent započinje terapiju lijekovima. Odluka o vrsti lijeka koji će se koristiti zavisi od vrste napada, kategorije epilepsije, EEG i MR nalaza. Najčešća neželjena dejstva koja su opažena odnose se na ljuštenje kože, uvećane funkcije jetre i pritiska na kičmenu moždinu. Porodica pacijenta dobija potrebne informacije i upozorenja na sva neželjena dejstva. Određeni lijekovi zahtjevaju povremenu provjeru funkcija jetre i krvne slike. Pacijenti dobijaju različite lijekove a lijekovi se uzimaju najmanje dvije godine. Na kraju tog perioda, prestaje se s uzimanjem lijeka i to pod kontrolom ljekara.

2) Hirurško liječenje

Hirurško liječenje može biti pogodno za pacijente koji ne reaguju na terapije lijekovima (perzistentna epilepsija). U većini slučajeva kod ovakvih pacijenata MR je abnormalan. Metode koje se koriste kod ovakvih pacijenata uključuju resekciju žarišta (ekscizija žarišne zone), korpus kalosum (razdvajanje cerebralnih hemisfera), hemisferektomija (razdvajanje jedne hemisfere mozga od druge, kada je samo jedna strana mozga oštećena) i stimulaciju vagusnog živca.

×