ORL ( Uho, grlo i nos) - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
Uho, Grlo, Nos

Uho, Grlo, Nos

Ova posebna oblast zahtijeva i dodatnu specijalističku obuku. Pored standardne ORL obuke, naši iskusni specijalisti za ORL i audiologiju iz svih Acibadem bolnica, prošli su i dodatne obuke.  Sve naše bolnice opremljene su najmodernijom opremom neophodnom za sve vrste ORL procedura koje se ovdje uspješno izvode.

Čim stignete u neku od Acibadem ORL klinika, pregled će biti obavljen u modernim, kompletno opremljenim ordinacijama (fleskibilni i kruti endoskop, stroboskop, digitalni sistem za snimanje). Preglede vode izuzetno obučeni i iskusni specijalisti koji vode računa o izboru najpogodnije terapije. ORL specijalisti u Acibadem-u blisko sarađuju s ostalim specijalistima i tako zajedno obezbjeđuju sveobuhvatnu njegu pacijenata.

U našoj klinici liječe se sljedeće bolesti uha, grla i nosa.

Otologija / Neurologija

Na odjeljenju za otologiju/neurologiju obavljaju se sljedeće procedure: liječenje zujanja u ušima, liječenje vrtoglavice, hirurgija poremećaja bubne opne i srednjeg uha, hirurgija otoskleroze, dijagnostika i liječenje gubitka sluha, hirurško usađivanje implanata u uho (poznato kao bioničko uho), rehabilitacija uz slušna pomagala i primjena hirurški usađenog slušnog aparata. Operacije urođene slušne atresije, BAHA sistem (koštano usađen slušni aparat), i korektivna mikrotija.

ORL hirurgija tumora

Na ORL hirurgiji koriste se najsavremenije dostupne metode liječenja uha, grla, nosa, usne i nosne duplje, grkljana, pljuvačne žlijezde, dijagnosticiranje i liječenje svih benignih i malignih tumora tiroidne žlijezde i vrata. Osim hirurškog liječenja, na našoj klinici rade se i korekcije tkiva oštećenog u operacijama i tokom onkoloških tretmana.

Rinologija

Odjeljenje rinologije uspješno izvodi medicinske i hirurške procedure za dijagnostiku i liječenje zapušenog nosa, liječenje alergija, medicinsko i hirurško liječenje sinusa. Uspješno liječimo i urođene probleme nosa, poput atrezije hoana.

Primjena endoskopske tehnike u hirurgiji sinusa danas je vrlo rasprostranjena. Naša klinika koristi najrazvijeniji i najnoviji „hirurški navigacioni sistem“ koji smanjuje rizik od nastalih operativnih komplikacija. Na ovaj način, potencijalni sporedni efekti svode se na minimum. Tehnologija je posebno korisna kod pacijenata koji su prošli prethodne operacije nastale zbog izmijenjene anatomije ili kod onkoloških pacijenata.

Plastična hirurgija lica

Plastična hirurgija lica oblast je koja se u velikoj mjeri razvila posljednjih nekoliko godina. Pored rinoplastike, uspješno izvodimo i druge procedure: korekciju isturenih ušiju, tretman bora lica (botoks, fileri), fejslifting (hirurški ili šav-lift metodom), podizanje kože vrata, korekciju spuštenih kapaka i uklanjanje podočnjaka. Klinika takođe uspješno obavlja operacije vilične kosti.

Pedijatrijske ORL bolesti

Naša klinika jedan je od rijetkih centara koji nude kompletno i sveobuhvatno liječenje. Naši ljekari specijalisti na ORL odjeljenju pedijatrije izvode operacije koje se svode samo na krajnike ili treći krajnik veći i liječenje urođenih anomalija (rođeni bez ušiju ili nosa, rascjep nepca), urođene anomalije grla, disanja, ciste i mase.

Poremećaji glasa, gutanja i hranjenja

Odjeljenje rješava probleme poremećaja glasa i gutanja i vrši neophodne preglede, sprovodi terapije i rehabilitaciju i operacije disfonije (gubitka glasa), govorne poremećaje, teškoće u gutanju i pretjerano lučenje pljuvačke.

Lumenis CO2 laser, trenutno dostupan u nekoliko zdravstvenih ustanova na svijetu, koristi se i u našoj klinici. Naši iskusni stručnjaci koriste uređaj za liječenje oboljenja glasnih žica (polipi, lezije), suženje dušnika (tumori) i rak grla. Tumori usta i nosa i lezije na koži mogu se, uz minimalno krvarenje, liječiti laserom. Laserska metoda vrlo je korisna u liječenju papiloma, virusne infekcije disajnih puteva. Laser se također uspješno koristi i za liječenje kožnih lezija u CO2 laserskoj plastičnoj hirurgiji.

Hrkanje i poremećaji spavanja

Pacijenti koji pate od hrkanja i apneje u snu (prestanak disanja u snu) liječe se u našoj klinici. Poremećaji spavanja utvrđuju se u laboratoriji za spavanje nakon čega se pacijentima predočavaju pogodne metode liječenja (hirurška ili CPAP maska – upravlja pritiskom vazduha i zadržava disajne puteve otvorenim).

Centar za sluh i govor

U centru za govor i sluh obavljaju se sljedeće procedure: testiranja sluha, testiranja ravnoteže, liječenje zujanja u ušima, liječenje poremećaja centra za ravnotežu, terapija za govor i disfagiju, izbor i primjenu slušnih pomagala, ugradnja kohlearnog implantata kod pacijenata koji pate od urođenog gubitka sluha ili od gubitka sluha nakon rođenja. Sve testove prije postupka i rehabilitaciju nakon postupka vode i naši specijalisti audiologije. Naše odjeljenje audiologije koristi najsavremeniju tehnologiju i audiološki testovi vrše se u standardnim “gluhim” sobama. Centar obezbjeđuje video ENG, kalorijske testove i pozicione testove. Također, pacijenti mogu izabrati slušni aparat i ugraditi ga kod nas. Klinika je opremljena svom potrebnom tehnologijom za liječenje zujanja u ušima.

Kohlearni implantat (bionički implantat za uho) je kompjuterizovani uređaj koji osobama s ozbiljnim senzorno-neuralnim oštećenjem ili gubitkom sluha može pomoći da povrate čulo sluha. Ovo je jedina medicinska tehnologija koja može pomoći u osposobljavanju nekog od pet čula u organizmu – čulo sluha. Pacijenti kojima slušna pomagala ne mogu mnogo pomoći, najbolji su kandidati za ugradnju kohlearnog implantata. Globalno, više od 400000 pacijenata (djece i odraslih) koristi pogodnosti kohlearnog implantata. Za razliku od slušnih pomagala koja pojačavaju dolazni zvuk, kohlearni implantat mijenja zvučne talase u električne signale. Slušni aparati funkcionišu preko ćelija dlake u unutrašnjem uhu dok kohlearni implantati premošćavaju oštećene ćelije dlake i konvertuju govor i pozadinske zvukove u električne signale a zatim ih šalju do slušnog nerva.

Kohlearani implantat sastoji se od dvije glavne komponente:

  • Unutrašnja komponenta – sadrži mali elektronski uređaj koji se hirurški usađuje potkožno iza uha, povezan elektrodama i umetnut u kohleu.
  • Spoljna komponenta – postavljena iza uha, sadrži procesor govora, mikrofon i mjesto za bateriju.

Mikrofon hvata zvuk koji se preko procesora prevodi u karakteristične električne signale. Ovi signali ili “kodovi” preko tankog kabla putuju do dijela na glavi a odašilju se preko kože putem radio talasa u elektrode u kohlei. Signali iz elektroda stimulišu slušna nervna vlakna i šalu informaciju do mozga, gdje se signal prevodi u razgovijetan zvuk.

Operacija kohlearnog implantata

Operacija ugradnje kohlearnog implantata obično se izvodi ambulantno, pod opštom anestezijom. Rez iza uha služi da otvori mastoidnu kost i omogući pristup zoni srednjeg uha. Uz omogućen prilaz srednjem uhu, pravi se otvor na kohlei u koji se umeću elektrode. Nakon toga, elektronski uređaj na dnu elektrode postavlja se potkožno iza uha.

Operacija se izvodi na pacijentima starijim od 12 mjeseci, kojima slušna pomagala ne mogu pomoći.

Naš tim specijalista za kohlearni implantat

Tim specijalista koji rade na kohlearnom implantatu čine hirurg neurolog i par ljekara  audiologa ogromnog iskustva u svim vrstama patologije uha. Za svakog pacijenta rade se vrlo precizne predoperativne procjene, intraoperativna mjerenja i postoperativna rehabilitacija. Operacije su maksimalno bezbijedne zahvaljujući najsavremenijoj medicinskoj opremi.


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search