Torakalna (grudna) hirurija - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija

Grudna (torakalna) hirurgija, Acibadem, Turska

Torakalna hirurgija rješava patološke poremećaje u grudima, uključujući rak pluća. U Turskoj, Acibadem osigurava pristup najsavremenijim minimalno invazivnim tehnikama.

Šta je torakalna hirurgija?

Torakalna hirurgija, takođe poznata kao hirurgija grudnog koša, odnosi se na organe koji se nalaze u grudima. Potreba za operacijom može se javiti u bilo kojoj dobi iz više razloga, od urođenih abnormalnosti u dojenčadi do traumatskih ozljeda ili bolesti grudnog koša kod odraslih. Torakalna operacija može uključivati dušnik, pluća, medijastinum, dijafragmu, jednjak ili zid grudnog koša. Najčešća indikacija za operaciju grudnog koša je rak, uključujući rak pluća i rak jednjaka. Mnoga druga stanja mogu takođe zahtijevati torakalnu hirurgiju, uključujući traumu, gastroezofagealni refluks, sindrom torakalnog otvora (TOS) ili hiperhidrozu (pretjerano znojenje). Zahvati torakalne hirurgije mogu uključiti otvorene operacije ili minimalno invazivne tehnike.

Postupak torakotomije

Torakotomija je operacija koja uključuje otvaranje grudnog koša. Omogućuje prilaz organima unutar grudnog koša kroz rebra ili grudnu kost. Torakalni hirurg može se odlučiti za otvorenu torakotomiju kada radi na velikom području grudnog koša ili pluća. Često se koristi uz zahvate kao što su Wedge resekcija (uklanjanje manjeg komada plućnog tkiva), lobektomija (odstranjivanje jednog režnja pluća), pneumonektomija (odstranjena čitava pluća). Ezofagektomija ili uklanjanje velikog dijela jednjaka takođe je jedan uobičajeni torakalni zahvat. Tumori timusa koji se nazivaju timomi mogu zahtijevati uklanjanje timusa (timektomija). U nekim slučajevima, timektomija se može koristiti kao dio liječenja miastenije gravis.

Na odjelu za torakalnu hirurgiju Acibadem velike operacije grudnog koša izvode se na multidisciplinarni način. Naši iskusni torakalni hirurzi sarađuju sa specijalistima radiologije, onkologije, gastroenterologije kako bi osigurali sveobuhvatnu njegu i najbolje moguće rezultate za svakog pacijenta.

Minimalno invazivna torakalna hirurgija

Najnoviji razvoj medicinske nauke torakalnu hirurgiju čini manje invazivnom i sve ugodnijom za pacijente. Najnovije minimalno invazivne metode koriste pomoć video snimanja dok je pristup omogućen kroz sve manje rezove. Za razliku od otvorene operacije grudnog koša, minimalno invazivne tehnike ne zahtijevaju rezanje rebara ili grudne kosti. Dostupne su dvije mogućnosti za minimalno invazivnu operaciju grudnog koša:

 • Video-potpomognuta torakalna operacija (VATS). VATS je minimalno invazivan hirurški pristup u kojem se koriste mikro-instrumenti i prave mali rezove dužine 2 do 3 cm. Sićušna video kamera umetnuta je kroz jedan od rezova kako bi torakalni hirurg mogao vidjeti grudnu šupljinu na monitorima visoke rezolucije.
 • Robotski-asistirana torakalna operacija. Ovaj hirurški zahvat sličan je VATS-u, ali uključuje robotski sistem kojim upravlja torakalni hirurg s konzole. Operacija grudnog koša uz pomoć robota izvodi se kroz male rezove pomoću robotskih instrumenata koji omogućuju širok raspon pokreta.

Najvažnije prednosti minimalno invazivnih torakalnih operacija su minimalno oštećenje tkiva, manji broj registriranih komplikacija, kraći boravak u bolnici, smanjena bol u grudima nakon operacije, manji ožiljci, brži oporavak nakon operacije i velik broj zadovoljnih pacijenata.

Ko može biti kandidat za minimalno invazivnu torakalnu operaciju?

Gotovo sve tradicionalne torakalne operacije mogu se izvesti minimalno invazivnim tehnikama. Na odjelu za torakalnu hirurgiju Acibadem ovo je prva opcija koja se razmatra za svakog pacijenta kojem treba operacija grudnog koša. Međutim, minimalno invazivna hirurgija nije najbolje rješenje za svakoga. Nekim pacijentima može biti potrebna otvorena operacija, ovisno o patologiji te poziciji. Najprikladnija terapija za svakog pacijenta utvrđuje se nakon detaljne procjene koju donosi multidisciplinarno vijeće, sastavljeno od iskusnih ljekara specijalista onkologije, radioterapije, pulmologije, torakalne hirurgije, radiologije, patologije i nuklearne medicine.

Koliko dugo pacijent treba ostati u bolnici?         

Koliko dugo traje oporavak nakon operacije grudnog koša ovisi o konkretnom slučaju, hirurškom zahvatu i vještinama torakalnog hirurga koji izvodi operaciju. Općenito, vrijeme oporavka je kraće nakon minimalno invazivnih zahvata u odnosu na otvorenu operaciju. Na odjelu za torakalnu hirurgiju Acibadem prosječan boravak u bolnici varira između 1 i 4 dana. Obično operacija raka pluća zahtijeva 1 noćenje u jedinici intenzivne njege. U drugim operacijama to nije uvijek potrebno.

Šta se događa nakon operacije?

Hirurški zahvat ne utiče isto na sve pacijente. Stoga se postoperativno razdoblje oporavka može razlikovati ovisno o zdravstvenoj anamnezi pacijenta, općem zdravstvenom stanju te iskustvu hirurga. Kod minimalno invazivnih zahvata, pacijenti se obično mogu vratiti svom normalnom životu 1-5 dana nakon otpusta, dok je za otvorenu operaciju potrebno nekoliko sedmica za oporavak. Nakon otpusta, naš tim ljekara svakom pacijentu daje posebne upute o njezi rane, tjelesnim aktivnostima, prehrani i kontrolnim pretragama.

Neke od najčešćih torakalnih operacija u Acibademu

Odjel torakalne hirurgije Acibadem pokriva velik opseg usluga dijagnosticiranja i liječenje složenih bolesti grudnog koša, uključujući napredne hirurške metode koje se primjenjuju samo u nekoliko najsavremenijh medicinskih centara u svijetu. Neki od najčešćih zahvata u našim bolnicama su:

 • Rak pluća: Acibadem je poznat po svojim značajnim uspjesima u hirurgiji raka pluća. Naš tim je bio prvi u Turskoj koji je implementirao torakoskopiju potpomognutu s jednim portom za ranu fazu raka pluća.
 • Rak jednjaka. Nekad je potrebna ezofagektomija ili hirurško uklanjanje dijela jednjaka. U nekim slučajevima, operacija se može izvesti minimalno invazivnim tehnikama.
 • Medijastinalne ciste i tumori. Hirurška resekcija je moguća minimalno invazivnim tehnikama.
 • Emfizem. Operacija emfizema može pomoći pacijentima da bolje dišu i žive duže kada lijekovi nisu dovoljni.
 • Pleuralne bolesti. Operacije za liječenje pleuralnog mezotelioma, problema pleuralnog prostora, uključujući torakocentezu, cevnu torakostomiju, ranžiranje za pleuralni izljev, zbrinjavanje pneumotoraksa, pleurektomiju, dekortikaciju i drenažu te resekciju empijema.
 • Deformacije zida grudnog koša. Operacije koje uključuju popravak pectus excavatum, pectus carinatum i drugih deformiteta grudnog koša ili traumatske nestabilnosti grudnog koša.
 • Kongenitalni poremećaji grudnog koša u djece. Obično koristimo zatvorene, minimalno invazivne tehnike sa sitnim rezovima za pedijatrijske pacijente.
 • Sindrom torakalnog otvora. TOS operacija se koristi za ublažavanje kompresije i simptoma.
 • Hiperhidroza. Torakalna simpatektomija je operacija koja može pomoći kod prekomjernog znojenja.

Zašto torakalna operacija u Acibademu?

U torakalnoj hirurgiji, za uspješan ishod nužni su napredna oprema i opsežna stručnost. Acibadem upošljava torakalne hirurge svjetske klase bogatog međunarodnog iskustva koji su dio predsjedništva najveće svjetske udruge torakalnih hirurga, Evropskog odbora za kardiotorakalnu hirurgiju (EBCTS). Naš tim je među prvima u svijetu i prvi u Turskoj implementirao VATS metodu s jednim priključkom, što je najmanje invazivna operacija raka pluća do sada. Najsavremenija oprema i multidisciplinarni pristup doprinose boljim životima naših pacijenata na najbolji mogući način.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search