Rak Dojke

Rak Dojke

Već 30 godina Acıbadem Centar za liječenje raka dojke osigurava usluge pacijentkinjama s rakom dojke. To je prvi i jedini certificirani visokoškolski institut za liječenje raka dojke u Turskoj. Puni naziv instituta glasi Institut za senološka istraživanja Acıbadem. Multidisciplinarnom pristupu usvojenom za sve pacijente doprinosi više od 30 ljekara i specijalista s drugih odjela poput opšte hirurgije, radiologije, patologije i genetike, medicinske onkologije, radijacijske onkologije te estetske i plastične hirurgije.

Simptomi

Rak dojke može prouzrokovati nekoliko promjena na koži oko dojke poput otjecanja, crvenila, povlačenja ili inverzija bradavica, boli u dojkama ili bradavicama, promjene na limfnim čvorovima, iscjedka iz bradavice te promjene teksture kože. Prof. Cihan Uras, direktor Instituta za senologiju Acıbadem dodaje; “Žene trebaju biti svjesne statusa svojih grudi. Ako jednom mjesečno pregledava dojke, žena može biti svjesna promjena koje se mogu dogoditi na početku raka. Svako ko primijeti bilo koju od ovih promjena, odmah treba posjetiti ljekara.

Uzroci

Rizik da žena dobije rak tokom svog života je oko 12%. Glavni rizici su godine te da li je u porodici bilo oboljelih od raka dojke. Čak do 10% uzroka za dobijanje raka dojke otpada na nasljedne mutacije gena.  U današnje vrijeme rizik od razvoja raka dojke kod pacijentica s porodičnom predispozicijom može se analizirati tamo gdje se mogu preduzeti preventivne mjere. Gojaznost povećava rizik od raka dojke, posebno kod žena u menopauzi. Konzumacija alkohola takođe povećava rizik, dok je štetni učinak pušenja i dalje pod upitnikom. U međuvremenu, redovnim vježbanjem i uz tjelesne aktivnosti smanjuje se rizik od raka dojke. Precizni uzroci raka dojke još uvijek nisu jasni. Jedna od misija Instituta za senologiju Acibadem jeste istraživanje uzroka za pojavu raka dojke.

Kako se dijagnosticira rak dojke?

Među uslugama dostupnim za dijagnozu raka dojke u Acibademu su na raspolaganju klinički pregledi dojke, 3D tomosinteza sa digitalnom mamografijom i 4D ultrazvuk te biopsija. Programi screening-a raka dojke razvijaju se edukacijom pacijenata o samopregledu dojke.

Štaviše, žene s visokim rizikom od dobijanja raka dojke redovno se prate uz osigurano personalizovano savjetovanje. Ovdje je cilj osigurati ranu dijagnozu ženama koje su u rizičnim skupinama te tako smanjiti buduće rizike.

Liječenje raka dojke

Ljekari mogu primijeniti različite opcije za liječenje u zavisnosti od stadijuma te tipa raka dojke. U liječenju raka dojke, operacija je neizbježna no nije uvijek i prvi korak. U nekim slučajevima, pacijentu će trebati radioterapija prije operacije dok u nekim drugim slučajevima, hemoterapija se može primijeniti prije operacije.

Ukratko, svaka pacijentkinja i svaki tumor imaju drukčiji okvir, te zahtijevaju pojedinačni pristup i liječenje.

Poštedni hirurški zahvati

Rak dojke je izuzetno opasan za pacijentkinje zbog sistemskog recidiva, odnosno, drugim riječima, širenja (metastaze). U tom kontekstu poželjno je uklanjanje tkiva tumora poštednim hirurškim zahvatom umjesto uklanjanja cijele dojke. Tkivo tumora se, poštednom operacijom dojke, izreže s oko 1-2 cm zdravog tkiva dojke (velika ekscizija, tumorektomija, lumpektomija).

Ostale tehnike koje se temelje na većim ekscizijama regije u dojci nazivaju se “kvadrantektomija” ili “parcijalna mastektomija”. Što se tiče kvržica koje se smatraju zloćudnim, označenih mamografskom žicom ili ultrazvukom, snimanje se vrši nakon ekscizije vođenom žicom ili ROLL tehnikama (peritumorske aplikacije radiofarmaka).

U Acıbadem centru za liječenje raka dojke, uvijek pokušavamo odabrati poštedni hirurški zahvat.

Totalna mastektomija

Mastektomija je metoda koja se primjenjuje u situacijama kada poštedni hirurški zahvat dojke nije prikladan. U nekim slučajevima liječenja raka dojke, hirurškim zahvatom potrebno je ukloniti cijelu dojku. Kada je tumor u dojci multicentričan, što znači da je prisutan u više tačaka na različitim mjestima, potrebno je ukloniti tkivo dojke. U takvim slučajevima neophodno je odstraniti kompletno tkivo dojke čak i ako rak nije u poodmakloj fazi. Takođe je potrebno ukloniti cijelo tkivo dojke kod tipova karcinoma dojke koji se manifestuju opsežnom kalcifikacijom unutar dojke, koja se naziva mikrokalcifikacija i koja se otkriva tokom mamografije.

Hirurški zahvat uz robotiziranu asistenciju

Operacija se izvodi znatno preciznije, zahvaljujući robotu koji uvećava mjesto hirurškog zahvata i do 12 puta. Time je rizik od nastanka tumora takođe znatno smanjen a hirurški zahvat kojem asistira robot vrši se s jednom „cijevi“ (port), poput onih koje se koriste u laparoskopskoj hirurgiji. S druge strane, dvije kamere s optičkim vlaknima visoke rezolucije povećavaju (min. 12x) trodimenzionalnu sliku hirurškog mjesta na konzolu. Dakle, mjesto hirurškog zahvata može se jasno vizuelizirati u detaljima. Nadalje, robotski instrumenti koji se mogu okretati za 540 stepeni mogu dosegnuti sve teško pristupačne pozicije s kojim se teško manipuliše. Rezultat je da je lekarima osigurana veća fleksibilnost u poređenju s otvorenom hirurgijom.

Radioterapija

Tokom hirurškog zahvata karcinoma dojke, kod nekih pacijentkinja ljekari mogu primijeniti jednu dozu radioterapije, dok rez još uvijek nije zatvoren. Za tako nešto pacijentkinja mora ispuniti određene kriterije. Pacijentkinja mora imati više od 50 godina i njen tumor mora imati biološku strukturu koja ne zahtijeva hemoterapiju. Pacijentkinja koja ispunjava ove kriterije mora primati radioterapiju u postoperativnom periodu. Primjenom jedne doze radioterapije na otvorenom tkivu, pacijentkinja se spašava dužeg perioda radioterapije.

U Acıbadem centru za liječenje raka dojke koristi se i posebni robotski uređaj koji koristi olovnu pločicu koja se tokom radioterapije postavlja preko ciljanog područja na zid grudnog koša.  Uređaj se usmjerava i „zaključava“ na obilježeno mjesto, osiguravajući da samo ciljano tkivo prima zračenje. Tako se od utjecaja radioterapije štiti ostatak tijela i organa. Postupak u isto vrijeme štiti zdrave dijelove tijela pacijenta, skraćujući ukupno vrijeme liječenja.

Hemoterapija

U Acıbadem centru za liječenje raka dojke, posebno pokušavamo izbjeći započinjanje liječenja hirurškim zahvatom kod tumora stadija 2 i višeg. U tako odmaklim slučajevima, pristupamo uzorkovanju tumora, analizi njegove biološke strukture, razgovaramo o slučaju te prilažemo plan liječenja.

Hemoterapija, kao jedna od prednosti u početku medicinskog liječenja, predstavlja mogućnost da se priroda hirurškog postupka može promijeniti nabolje. Na primjer, kod hirurškog zahvata na pacijentkinji s lokalno uznapredovalim karcinomom dojke, koji takođe zahvata i područje aksile (axilla), moraju se odstraniti sve limfne žlijezde. Međutim, hemoterapijom se može eliminisati tumor iz pomenutih žlijezda te ih vratiti u stanje u kojem su bile u ranoj fazi bolesti. Ljekarima je tako omogućeno da isprobaju metodu ranog uzimanja uzorka žlijezde na analizu.

Ispostavi li se da su ćelije raka u potpunosti eliminisane iz uzorka, tada se ne uklanjaju sve žlijezde. Ovako se u potpunosti eliminiše rizik od razvoja limfedema u kasnijoj životnoj dobi pacijentkinje. Ovo je tek jedna od najvažnijih inovacija posljednjih godina.

Dodatna korist od započinjanja medicinskog liječenja jeste mogućnost uočavanja efikasnosti lijeka koji je primijenjen. Kada se tumori odstrane na samom početku, kod pacijenata koji u svakom slučaju trebaju primati hemoterapiju, postaje nemoguće razumjeti efikasnost hemoterapije. Inače, lako je i korisno prosuditi ima li hemoterapija ikakav učinak jer će, nakon operacije, možda ipak biti potrebno nastaviti s hemoterapijom, u zavisnosti od rezultata postoperativne patološke analize.

Ukratko, započinjanje medicinskog liječenja povlači za sobom brojne prednosti, posebno u slučajevima uznapredovalih karcinoma. Stoga, prvi izbor u nekim slučajevima može biti medicinsko liječenje umjesto hirurškog zahvata.

Rekonstrukcija dojke

Rekonstrukcija dojki nakon karcinoma izvodi se radi obnove prirodnog oblika dojke. U ovom kontekstu, obnova dojke nije kozmetička operacija, već rekonstrukcijska, odnosno, drugim riječima, posmatra se kao zamjena izgubljenog ekstremiteta zbog bolesti. Zahvaljujući napretku medicine, hirurzi sada mogu učiniti da dojka izgleda potpuno prirodno. Specijalisti plastične i rekonstrukcijske hirurgije dio su ekipe za liječenje raka dojke. Ovi specijalisti, po potrebi, izvode operacije za transformaciju dojki.

“U stanju smo rekonstruisati tkivo dojke u slučajevima kada odstranimo cijelu dojku. U svakom slučaju, to nam i jest draže. Umjesto odgođene rekonstrukcije dojke, preferiramo taj postupak istovremeno s uklanjanjem dojke,” navodi Prof. Cihan Uras.

Medicinske tehnologije

Institut za senologiju Acıbadem posjeduje najsavremenije medicinske tehnologije. Senološki institut jedan je od rijetkih centara na cijelom svijetu koji posjeduje sve medicinske tehnologije koje se bave dijagnosticiranjem i liječenjem raka dojke.

Život nakon liječenja raka dojke

U prve tri godine nakon liječenja raka dojke, pacijentkinje se moraju detaljno pratititi na redovnim zdravstvenim procjenama. Rak dojke lokalno recidivira – na hirurškom mjestu – do 30 posto a u udaljenim organima do 70 posto. Recidiv se uglavnom događa u prve tri godine. Stoga je posebno važno u prve tri godine pažljivo pratiti stanje pacijentkinje. Daljnji posjeti obično su zakazani kako slijedi: u tromjesečnim intervalima u prve tri godine, nakon toga polugodišnje u sljedeće dvije godine te godišnje nakon perioda od pet godina.


TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search