Tomotherapy - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
TOMOTERAPIJA  HDA

TOMOTERAPIJA HDA

Integrisani pristup radioterapiji

ŠTA JE TOMOTERAPIJA?

TomoTherapy® (Tomoterapija) je radiohirurški linearno-akceleratorni, potpuno kontrolisan, uređaj sličan CT-u. Uređaj je kombinacija IMRT-a i veoma precizne tehnologije skeniranja kompjuterskom tomografijom (CT).

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Tomoterapija je metoda liječenja koja je evoluirala iz naprednih tehnologija i obuhvata targetiranje ćelija raka tehnikom kroz ‘snop olovke’. Koristi se za izvođenje specijalne, ‘prilagođene’ radioterapije na svakom pacijentu zasebno. Uređaj za tomoterapiju projektovan je s terapeutskim linearnim akceleratorom i može obezbijediti 3D snimke izuzetno visokog kvaliteta uz spiralnu i 3D radioterapiju.

Tomoterapija obezbjeđuje integrisani pristup radioterapiji, kombinuje snimanje i preciznu terapiju usmjerenu na liječenje širokog dijapazona tumora.

Tomoterapija se koristi za liječenje tumora lociranih u rizičnim zonama i omogućava primjenu radioterapije bez oštećivanja zdravog okolnog tkiva i ćelija. Sve onkološke terapije koje zahtijevaju radioterapiju mogu se izvesti zahvaljujući TomoTherapy® HDA metodi. Zahvaljujući svojoj visokoj preciznosti, tomoterapija omogućava zračenje i terapije na većim regijama.

INDIKACIJE

Tomoterapija kao sistem, posebno je korisna za liječenje tumora kod djece, bilateralne karcinome dojke, tumore glave i vrata, laringealne tumore i tumore nosne duplje, zračenje mezotelioma (u slojevima pluća i abdomena), tumore mozga i kičmene moždine (kraniospinalna zračenja), kompleksne postupke zračenja i zaštite ugroženih organa (poput očiju, kičmene moždine i hipokampusa), istovremeno zračenje više tumora, koštane srži i zračenje cijelog tijela IG-IMRT tehnikom, zračenja višestrukih metastaza.

PREDNOSTI

Tehnologija tomoterapije usmjerava precizne snopove zračenja kojim se targetiraju kompleksni oblici tumora uz istovremeno izbjegavanje osjetljivih struktura. Upotrebom integrisanog CT skeniranja kojim se potvrđuje oblik i pozicija tumora prije svake terapije, tomoterapija može umanjiti izloženost zračenju zdravih tkiva i organa. Neželjeni efekti najčešće su minimalni jer zračenje u slabim dozama dospijeva do zdravih tkiva i organa. Veliki broj pacijenata s dostignutom dozom zračenja može se podvrgnuti radioterapiji uz tomoterapiju.

Prije svake terapije, tehnologija skeniranja obezbjeđuje 3D snimke zone koja se liječi, te se snopovi zračenja mogu uskladiti s veličinom, oblikom i pozicijom tumora na dan terapije. Kod slojevitog pristupa i terapije, tumori se tretiraju sloj po sloj.

Tomoterapija kao metoda liječenja omogućava primjenu brze, precizne 3D snimkom vođene terapije cijelog tijela, od glave do pete.

Druga važna odlika tomoterapije je brzina rada uređaja. Tehnologija omogućava najkomplikovanije terapije u kratkom vremenskom roku, omogućava i modulacije velikog broja uglova u kontinuitetu. TomoTherapy® uređaj omogućava izvođenje visoko-optimizovane terapije na ciljanom mjestu. Prednost koju optimizacija obezbjeđuje je zaštita zdravih tkiva i organa u blizini tumora, što zauzvrat, obezbjeđuje smanjenje rizika od nastanka sekundarnog tumora, uz naravno, bolji kvalitet života pacijenta.

TERAPIJSKI PROCES

Uređaj za tomoterapiju je otvoren, širok i kružnog oblika. Pacijent komforno leži na stolu i dobija terapiju zračenjem. Koristeći platformu zasnovanu na CT skenerima, zračenje se konformno i homogeno isporučuje u opsegu od 360 stepeni oko pacijenta.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search