Pyxis - ACIBADEM Bosna i Hercegovina

Pyxis

Pyxis predstavlja automatizirani sistem upravljanja lijekovima, kreiran je u cilju unaprjeđenja efikasnosti i bezbijednosti pacijenta. Sistem unaprjeđuje saradnju medicinskih sestara i farmaceuta. Spisak lijekova pacijenta elektronski se generiše a status naloga prikazuje. Sistem obuhvata i funkciju verifikacije putem otiska prsta i elektronsko praćenje i dokumentiranje, čime se svi nalozi štite od neovlaštenog pristupa.

Tradicionalni sistem izdavanja lijekova nije efikasan i podložan je greškama, uvećava i rizike i troškove. Ipak, česte greške poput nepotpunih informacija, alergija, doziranja i lijekova sličnih naziva, mogu se spriječiti upotrebom elektronskog sistema za upravljanje lijekovima. Dokazano je da se automatizacijom sistema izdavanja lijekova ne otklanjaju samo tradicionalni problemi već se unaprjeđuju operativni i klinički rezultati.

Sistem elektronskog upravljanja lijekovima u Acibadem bolnicama, upotrijebljen je prvi put 2006. godine.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search