» Nuklearna Medicina
Nuklearna Medicina

Nuklearna Medicina

Acıbadem zdravstvena grupacija ima svoje Odjeljenje za nuklearnu medicinu u kojem se korištenjem malih količina radioaktivnih tvari (traceri) i praćenjem raspodjele tih tvari u tijelu uspostavlja dijagnoza te pristupa liječenje bolesti. 

Suprotno radiološkim studijima u kojima su prikazani anatomski detalji, u nuklearnoj medicini se za potrebe dijagnosticiranja prikazuje funkcionisanje organa.

Usluge dijagnostike i liječenja na Odjeljenju za nuklearnu medicinu

Na Odjeljenju za nuklearnu medicinu Acıbadem uspješno se dijagnosticiraju infekcije i upale, bolesti kardiovaskularnog sistema, koštanog sistema, štitne žlijezde, paratireoidne žlijezde, genito-urinarnog sistema, plućne bolesti i bolesti centralnog nervnog sistema te tumori i vrše intraoperativni postupci biopsije sentinel limfnog čvora.

Usto, na Odjeljenju za nuklearnu medicinu može se izvesti i scintigrafija cijelog tijela obilježenim leukocitima. 

PET CT

Efikasni pregled za otkrivanje i liječenje tumora

PET / CT jedna je od najefikasnijih neinvazivnih dijagnostičkih metoda danas. Primjenjuje se u dijagnostici malignih oboljenja, procjeni proširenosti bolesti, planiranju radioterapije, procjeni učinka liječenja, i u slučajevima kada treba utvrditi je li masa dobroćudna ili zloćudna.

Budući da PET / CT snimanje omogućuje istovremeni pregled cijelog tijela, moguće je procijeniti i proširenost bolesti na druge organe. PET / CT takođe daje odgovore na pitanja je li aktivna bolest još uvijek prisutna nakon liječenja ili ne, te koliko je liječenje bilo efikasno.

PET / CT se takođe koristi za identifikovanje epileptogenog fokusa, u neurološkim slučajevima poput Alchajmerove bolesti i za procjenu vijabilnosti srčanog mišića nakon srčanog udara.

Galijum 68 (Ga-68) PET CT

Galijum-68 je radiofarmak (medicinsko sredstvo) u nuklearnoj medicini, koje se koristi za snimanje karcinoma prostate i endokrinih tumora (Galijum-PET) na Odjeljenju za nuklearnu medicinu. Nakon što pacijent intravenski primi izotop Galijum-68 te sačeka nekih 60 minuta da radiofarmak djeluje, pristupa se PET-CT snimanju koje traje 20 minuta.

Metoda Ga-68 PSMA PET / CT uspješnija je od PSA metode, ultrazvuka, kompjuterizirane tomografije i MRI kod ispitivanja relapsa i metastaza kod bolesnika s karciomom prostate. Metoda Ga-68 DOTATATE PET / CT efikasnija je u poređenju s klasičnim metodama snimanja kod bolesnika s uvećanom ekspresijom somatostatinskih receptora poput neuroendokrinih tumora, menengioma, feokromacitoma itd.

Visoki potencijal metode i koristi vidljivi su posebno kod pacijenata s umjerenim i visokim rizikom od patoloških stanja te pri određivanju stadija bolesti.

Relaps i metastaze identifikovani pomoću metode Ga-68 PET / CT mogu se uspješno liječiti drugim radiofarmaceutikom Lu-177 (lutecijum), terapijom koja osigurava duži i kvalitetniji život.

Terapija Lutetium 177 

Terapija Lutetium 177 razvijena je za pacijente s neuroendokrinim tumorom i karcinomom prostate otpornim na hormonsku terapiju.

Specifična terapija Lu-177 usmjerena je isključivo na kancerogeno područje. Specifična literatura navodi da terapija peptidom Lu-77 osigurava duži život i bolji kvalitet života, ublažava simptome i poboljšava biohemijske markere bolesnika s neuroendokrinim tumorom pozitivnim na receptor somatostatina. Nakon iskorištenja većine opcija liječenja, terapija Lu-177 PSMA osigurava efikasan odgovor čak i kod pacijenata s metastatskim karcinomom otpornim na kastraciju, terapija se dobro podnosi zahvaljujući niskom profilu toksičnosti.

Budući da Lu-177 prodire u tkivo tek 2 mm, nefrotoksičnost je blaža. Ova odlika omogućuje ograničenu izloženost zračenju koštane srži bolesnika s difuznim metastazama u kostima.

Dokazano je da terapija Lu-177 PSMA ublažava bol zbog metastaza kod većine bolesnika s uznapredovalim stadijumom karcinoma prostate. 

Nakon terapije, očitavanja PSA koja se koriste za praćenje raka prostate su niža. U literaturi su navedena mnoga istraživanja koja pokazuju da je život pacijenta s uznapredovalim karcinomom prostate duži i kvalitetniji.

Terapija Lutetium sprovodi se u 4 do 6 ciklusa u razmacima od 2 do 4 mjeseca. Varijacije ciklusa te ukupni broj ciklusa s intervalima između ciklusa zavise od stanja pacijenta.

Radioaktivni jod

U jedinici za liječenje karcinoma štitne žlijezde na Odjeljenju za nuklearnu medicinu Acibadem, koristi se terapija radioaktivnim jodom

Jedinica na odjeljenju ima dvije sobe za bolesnike presvučene slojem olova radi sigurnosti pacijenata i osoblja. Prostorije se preko kamere nadgledaju tokom cijelog tretmana. Kad god to požele, pacijenti mogu nazvati medicinsku sestru i zatražiti informacije. Medicinske sestre u određenim intervalima posjećuju bolesničku sobu kako bi obavile potrebne provjere. Niko ne smije ući u sobu za pacijente izuzev ljekara i medicinske sestre.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search