Mako Rio robotska ruka - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
Mako Rio Robotska Ruka

Mako Rio Robotska Ruka

Robotska tehnologija u ortopedskoj hirurgiji 

Opis sistema Mako Rio robotske ruke

Ovaj sistem omogućava hirurgu da izvede zahvat u skladu s planiranom operacijom.

Implantat koji je najprikladniji za anatomiju pacijenta određuje se s detaljnim planiranjem uređaja Mako. Određeni parametri, poput fleksibilnosti zgloba i očuvanosti ligamenata, precizno se procjenjuju.

Mobilne i dinamičke zglobne strukture dobijaju se sistemom Mako Rio robotska ruka i to obnavljanjem samo oštećenih dijelova. Tako se može eliminirati i nejednaka dužina nogu.

Period oporavka pacijenata kraći je od ostalih operacija, jer se operacija izvodi s malim hirurškim rezom. Krvarenje tokom zahvata je manje vjerovatno i potreba za transfuzijom krvi se smanjuje u operaciji koja se izvodi s malim rezom.

Procjenjuje se da će se sistem Mako Rio robotska ruka uskoro koristiti i za liječenje osteoartritisa u drugim zglobovima, poput ramena.

Kako se izvodi operacija sa sistemom Mako Rio robotska ruka?

MR  skeniranje se radi prije operacije radi stvaranja trodimenzionalnog virtualnog modela zglobova, nakon evaluacije od strane ljekara, implantat koji će se koristiti za operaciju i operativni zahvati su vrlo precizno planirani.

Kad operacija započne, hirurg bi prvo trebao uskladiti trodimenzionalni virtualni model zglobova sačuvanih u memoriji robotske ruke sa anatomijom zglobova iz stvarnog života u operacijskoj sali. Nakon što su oba modela usklađena, sistem Mako Rio robotska ruka počeće gledati zglob pacijenta u prostornom okruženju svojim očima, putem reflektirajućeg sistema za praćenje markera, u operacijskoj sali.

Prije pripreme šupljine implantata, robotski sistem vrlo pažljivo analizira biomehaniku zglobova, odnosno očuvanost ligamenata. Kod operacija kuka, hirurg dobija izvještaj o dužini  druge noge pacijenta. Nakon pregleda rezultata analiza, hirurg donosi odluku o konačnom i biomehanički prikladnom pristupu postavljanju implantata.

Nakon obrade šupljina implantata pod pritiskom, hirurg postavlja unaprijed planirane implantate uz pomoć robotske ruke.

Hirurgija zamjene koljena i kuka

Mako Rio robotska ruka sistem koristi se za zamjenske postupke u liječenju osteoartritisa.

Zamjenska operacija ima za cilj smanjiti bol i zadržati pokretljivost i funkcionalnost oblaganjem uništenih zglobnih površina.

Potrebno je pridržavati se određenih standarda i postupaka u zamjenskoj hirurgiji, ali kod svakog pacijenta treba provesti poseban postupak, jer je struktura zgloba individualna karakteristika svakog pacijenta.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search