Intraoperativni 3 Tesla MRI - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
INTRAOPERATIVNA MR  OD 3T

INTRAOPERATIVNA MR OD 3T

Brže snimanje za vrijeme hirurških operacija

Intraoperativna MR od 3T  brže obezbjeđuje snimke visoke rezolucije tokom operacija na mozgu i time omogućava kompletno odstranjivanje tumora na mozgu hirurškim putem.

Pored toga što se koristi za snimanje cijelog tijela, Intraoperativna MR od 3T  omogućava kompletno odstranjivanje tumora jer tokom operacije na mozgu obezbjeđuje izuzetno brzo snimanje. Sistem tokom operacije obezbjeđuje snimke koje hirurzi koriste za ispitivanje svake tačke koja zahtijeva sterilno okruženje, prije zatvaranja hirurške zone i bez potrebe za buđenjem pacijenta. Na ovaj način hirurgu su dostupne informacije o veličini i lokaciji tumora, čak iako se tumori nalaze na teško dostupnim mjestima. Na ovaj način se eliminiraju rizici kao što su nepotpuno uklanjanje tumora, oštećenje funkcionalnih područja, operacije na pogrešnim dijelovima čime se eliminiše potreba za eventualno drugim zahvatom.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search