Flash CT - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
Flash CT

Flash CT

Brza kompjuterizirana tomografija sa niskom dozom radijacije

Flash CT je veoma napredan tehnološko-radiološko-dijagnostički alat koji omogućava snimanje cijelog tijela, posebno za potrebe kardiološkog i pulmološkog skrininga, za samo 4 sekunde, uz 80% niži nivo radijacije. Flash CT može obezbijediti kardio-angiogramski snimak za samo 0.25 sekundi te štiti pacijenta od prekomjernog zračenja tokom skeniranja. Za snimak grudnog koša potrebno je samo 0.6 sekundi, a pacijent više ne mora zadržavati dah.

Svojim promjerom od 78 cm, Flash CT idealan je za pacijente koji su klaustrofobični ili gojazni. Sposobnost Flash CT uređaja da proizvede veliki broj snimaka u kratkom intervalu omogućava i pedijatrijske preglede ili preglede pacijenata s traumom, i tako olakšava pravovremenu intervenciju.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search