» DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)
DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)

DIGITALNA SUPSTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)

DSA omogućava snimanje svih vena u našem tijelu posebnom tehnikom snimanja. Specijalna Vazo CT metoda kojom se uređaj drži, omogućava snimanje i najsitnijih vena uz najmanju količinu kontrastne supstance koja se unosi u vene (bez ulaska u arterije). Rizik od problema koje može izazvati kontrastna materija potpuno je minimiziran.

DSA se koristi i za dijagnosticiranje i za tretmane. Suženja, aneurizme (vene proširene u obliku balona), malformacije – fistule (oboljele vene i arterije) u mozgu, abdomenu, koži, rukama i nogama i kroz cijelo tijelo, liječe se ubacivanjem kroz kateter bez hirurške intervencije. Kod nekih pacijenata postojeće proširene vene proučavaju se prije operacije kako bi se umanjili svi rizici vezani uz krvarenje tokom operacije.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search