» Da Vinci
Da Vinci

Da Vinci

Američka NASA je za potrebe operacija astronauta u svemiru prvobitno razvila robota pod nazivom “da Vinci”. Robot je u stanju izvoditi operacije van granica prirodnog opsega pokreta ljudske ruke: artikulacija “da Vinci” robota iznosi 180° a rotacija koju izvodi je 540°,  i potpuno eliminiše problem prirodnog podrhtavanja ruke.

Robot “da Vinci” omogućava hirurgu da operiše kroz veoma male rezove, smanjujući tako i gubitak krvi i veličinu reza. Dodatno, “da Vinci” sistem skraćuje boravak u bolnici te ubrzava oporavak.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search