CyberKnife - ACIBADEM Bosna i Hercegovina
CyberKnife – liječenje

CyberKnife – liječenje

CyberKnife (Cyber nož) predstavlja naprednu tehnologiju za neinvazivnu, bezbolnu radiohirurgiju i izuzetnu milimetarsku preciznost u liječenju tumora bez obzira na položaj tumora u tijelu.

Šta je Cyber nož?

Suštinski, Cyber nož predstavlja napredni linearni akcelerator (LINAC) dizajniran za liječenje raka. Može liječiti maligne i benigne tumore i neka druga stanja za koje je terapija zračenjem prikladna. Cyber nož se sastoji od linearnog akceleratora težine 140 kg koji proizvodi 6 MV x-zraka, postavljenog na industrijskog robota sa 6 zglobova, i robotiziranog kreveta za pacijente koji se može kretati u 6 smjerova. Uz kompjuterski kontroliranu robotsku tehnologiju, uređaj se okreće oko pacijenta kao da pleše i usmjerava jake doze zračenja iz stotina kutova. Osjetljivost robota je visoka i iznosi 0,2 mm. S ovim sistemom, kancerogena područja u mozgu i po cijelom tijelu mogu se liječiti jakim dozama zračenja. Zdravo tkivo je maksimalno zaštićeno od posljedica zračenja. 

Kako Cyber nož funkcionira?

Nakon što se na pacijenta postavi plastična maska ​​ili imobilizator, Cyber ​​nož se primjenjuje bez hirurškog zahvata. Tokom terapije pacijent se postavlja na sto koji je pod kontrolom robota koji se može kretati u 6 pravaca. Sistem za snimanje identificira lokaciju tumora, prati i nadzire pokrete pacijenta kako bi po potrebi promijenio poziciju. Precizno i sigurno određuje dozu zračenja u liječenju tumora pluća i jetre koji se tokom disanja pomjeraju. Tokom terapije pacijent ne treba zadržavati dah već može normalno disati. Sistem uspoređuje slike kompjuterizirane tomografije i magnetske rezonance snimljene prije terapije s trenutno dobijenim snimcima. Dobijene koordinate tumora se uz pomoć računara trenutno procjenjuju, a doza zračenja se prilagođava. Na terapiju ne utiču sitni pokreti pacijenta. Zračenje je ograničeno na područje zahvaćeno tumorom, a oštećenja okolnog zdravog tkiva svedena su na minimum. Učinak i rezultati pristižu postupno u određenom vremenskom razdoblju, a tumor se smanjuje.

Stereotaksična ablativna radioterapija  

Cyber nož se koristi za sprovođenje stereotaksične radiohirurgije (SRS) i stereotaksične ablativne radioterapije (SABR). SRS je alternativa operaciji u kojoj nema hirurških rezova. Umjesto toga terapija se, hirurškom preciznošću, sprovodi ciljanim zračenjem u području kancerogenog tkiva. Cilj je jakim dozama zračenja potpuno uništiti tumor tokom jedne sesije. Kada se terapija sprovodi u više od jedne sesije (obično 3-5 sesija), to je onda stereotaksična radioterapija (SRT). Za razliku od Gamma noža, dizajniranog uglavnom za radiohirurgiju moždanih lezija, Cyber nož je prikladan za liječenje tumora bez obzira na poziciju. Naziv terapije je stereotaksična radioterapija tijela (SBRT) ili stereotaksična ablativna radioterapija (SABR). SABR izuzetno precizno koristi jake doze zračenja na ciljanom području, te uzrokuje minimalna oštećenja okolnog zdravog tkiva.

Prednosti Cyber noža

 • Vrhunska, milimetarska preciznost. Osjetljivi sistem precizno sprovodi terapiju (unutar jednog milimetra) te smanjuje oštećenja zdravog tkiva na minimum.
 • Može se primijeniti na čitavo tijelo. Cyber ​​nož omogućuje liječenje tumora ili lezija u čitavom tijelu. 
 • Alternativa operaciji. Cyber ​​nož se posebno koristi kod višestrukih tumora koji zahtijevaju složenu operaciju te u liječenju tumora koji se ne mogu hirurški ukloniti.
 • Sinhroniziranost pokreta. Cyber ​​nož prati pacijentovo disanje i pokrete tumora, pravi precizne korekcije i u skladu s tim određuje zračenje.
 • Brže liječenje. Obično se za liječenje zračenjem određuje od 1 do 5 sesija.
 • Liječenje je bezbolno. Radiohirurški Cyber nož sistem ne izaziva bol tokom terapije. Anestezija nije potrebna.
 • Ambulantno liječenje. Korištenjem Cyber ​​noža znatno se smanjuje rizik od komplikacija i dugotrajnog oporavka povezanog s tradicionalnom hirurgijom. Nakon liječenja, pacijent se može vratiti kući i nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima.

Cyber nož – liječenje raka

Cyber nož se može koristiti za liječenje bez obzira na poziciju tumora u tijelu nakon indikacije radioterapijom. Pogodan je za liječenje malignih i benignih tumora, metastaza, arteriovenskih malformacija i nekih funkcionalnih bolesti. Međutim, pacijenti bi se trebali posavjetovati sa svojim ljekarom kako bi provjerili je li ovaj tretman prikladan. 

Stanja koja se liječe Cyber nožem obuhvataju:

 • Primarne i metastatske tumore mozga;
 • Tumore glave i vrata;
 • Tumore kičme;
 • Tumore mekih tkiva (pluća, bubrega, jetre, gušterače);
 • Akustične neurome;
 • Meningiome te tumore baze lobanje;
 • Tumore hipofize;
 • Tumore oka;
 • Rekurentne i rezidualne tumore;
 • Arteriovenske malformacije (AVM);
 • Funkctionalne poremećaje, poput trigeminalne neuralgije
 • Tumor prostate

Metoda se može koristiti i kod pacijenata koji su prethodno dobijali radioterapiju, ali se bolest vratila u isto područje.

Cyber nož i rak prostate

Liječenje Cyber nožem može se koristiti kao opcija u liječenju raka prostate u ranoj fazi, niskog ili srednjeg rizika. U slučajevima s uznapredovalim karcinomom prostate, ova metoda može pomoći u usporavanju daljnje progresije bolesti. Hirurgija i radioterapija uobičajene su opcije liječenja raka prostate. Cyber nož jednako je učinkovit u poređenju s hirurškim zahvatom i precizniji od konvencionalne terapije zračenjem. Prema dostupnim kliničkim podacima, SBRT liječenje prostate osigurava izuzetno visoke stope preživljavanja pacijenata pet godina nakon liječenja. Osim toga, neinvazivan je, bezbolan i prikladan. Liječenje raka prostate Cyber nožem obično se završi u 4-5 sesija u razdoblju od 1-2 sedmice, dok tradicionalna radioterapija traje 8-10 sedmica.

Cyber nož i propratne pojave

Zbog svojih specifičnosti Cyber nož može uzrokovati manje i blaže propratne pojave u poređenju sa standardnim metodama radioterapije. Najveći broj pacijenata prođe s malo ili nimalo propratnih pojava. Ipak, kao i kod svake terapije zračenjem, Cyber nož prate i neki potencijalni rizici. Rizici se mogu razlikovati od pacijenta do pacijenta, ovisno o vrsti tumora, lokaciji, dozi zračenja te općem zdravstvenom stanju pacijenta. U nekim slučajevima registrirani su privremeni zamor, iritacija kože, mučnina te povraćanje. Neki pacijenti takođe se mogu suočiti sa specifičnim problemima ovisno o području koje se liječi. O potencijalnim propratnim pojavama i načinu na koji se one mogu riješiti, trebate detaljno razgovarati sa svojim ljekarom prije terapije.

Zašto trebate izabrati Acibadem?

 • Međunarodno priznata stručnost u području onkologije. Pacijenti iz više od 40 zemalja dolaze u Acibadem onkološke centre radi liječenja. Napredne tehnologije, vrhunski zdravstveni stručnjaci te multidisciplinarni pristup naši su najbolji alati u borbi protiv raka.
 • Različite mogućnosti liječenja. Radioterapija se brzo razvija kako bi se osigurala veća sigurnost i efikasnost u liječenju onkoloških pacijenata. U Acibademu imamo na raspolaganju najnovije uređaje i mogućnosti liječenja tako da naši ljekari uvijek mogu odabrati najprikladnije rješenje za svakog pacijenta.
 • Sveobuhvatna usluga za međunarodne pacijente. Naš međunarodni centar za pacijente osigurava kompletnu uslugu od 360 stepeni i brine za udobnost naših pacijenata iz svih dijelova svijeta, od zakazivanja termina za liječenje u Acıbademu do pomoći oko putovanja i smještaja.

Koje sve vrste raka Cyber nož može liječiti?

Cyber nož predstavlja stereotaksički radiohirurški sistem koji se koristi u liječenju raka. Može se koristiti za primarne karcinome ili metastatske karcinome. Primarni tumor znači tumor koji pripada samom organu ili tkivu. Nastaje iz ćelija organa ili tkiva. S druge strane, sekundarni (metastatski) tumor je tumor koji nastaje širenjem ćelija raka iz jednog dijela tijela u druge dijelove. Cyber nož se može koristiti i kod malignih i kod benignih tipova raka. Takođe, ako se jednom liječeni rak vrati (recidiv), radiolozi i onkolozi mogu upotrijebiti Cyber nož za daljnje liječenje. Ova tehnologija može biti korisna u uništavanju nekih vrsta tumora u mozgu, plućima, prostati, jetri, gušterači, bubrezima, dojkama, jajnicima, kičmi, kičmenoj moždini; u glavi i vratu. Cyber nož može osigurati bolje rezultate kod pacijenata s lokaliziranim tumorima i onih s ograničenim brojem metastaza.

Jedno od glavnih područja ljudskog tijela u kojima se Cyber može koristiti je mozak. Različite vrste tumora mozga kao što su astrocitomi, gliomi, tumori baze lobanje, meningeomi, švanomi, adenomi hipofize i metastaze u mozgu mogu se liječiti zahvaljujući ovoj tehnologiji. Ovisno o veličini, položaju i vrsti tumora, specijalisti odlučuju hoće li primijeniti terapiju Cyber nožem ili ne. Onkološki konziliji u Acıbademu sastaju se kako bi procijenili stanje pacijenta te odlučili koji je tretman za pacijenta najprikladniji.

Cyber nož predstavlja značajnu alternativu liječenju lokaliziranog raka prostate. Radioterapija se nekoliko godina koristila za liječenje raka prostate. Da se rak iskorijeni konvencionalnom terapijom i zračenjem bilo je potrebno više od 30 sesija i 2 mjeseca. Znao je to biti dug i iscrpljujući tretman za pacijente. Međutim, danas se zahvaljujući Cyber nož tretmanu liječenje može okončati za manje od 5 sesija za 2 sedmice. Do danas je Cyber nožem liječeno više od 20.000 pacijenata s rakom prostate.

Šta možete očekivati nakon liječenja Cyber nožem?

Nakon što je pacijentu dijagnoza potvrđena, Acibademov onkološki konzilij procjenjuje optimalno liječenje za svakog pacijenta. Onkološki konzilij je multispecijalistički tim koji se sastoji od hirurga, medicinskih onkologa, radijacijskih onkologa, radiologa, specijalista nuklearne medicine i patologa, okuplja se na redovnim sastancima onkološkog konzilija kako bi se procijenilo nekoliko različitih faktora koji utiču na zdravstveno stanje pacijenta. Zatim se odlučuje o najboljem mogućem načinu liječenja i Acıbademov onkološki konzilij pristupa liječenju.

Potvrdi li konzilij da je Cyber nož najbolja opcija za pacijenta, tim specijaliziranih onkologa radiologa planira sljedeće korake tokom pacijentovog putovanja na liječenje. Nakon CT-a visoke rezolucije, slika se prenosi u sistem Cyber nož. Radijacijski onkolozi istražuju veličinu, oblik te poziciju tumora. Sukcesivno se oblikuje snop zračenja, identificira doza i broj sesija.

Primjenom sistema CyberKnife, Acıbademovi specijalisti žele isporučiti visoke doze precizno ciljanih doza zračenja na tumor. Kada se tumor iskorijeni, zdrava tkiva ostaju sačuvana. Cijeli tretman ne traje duže od pet sesija. Svaka sesija traje između 30 i 60 minuta. Tretman Cyber nožem bezbolan je i nije invazivan. Tokom tretmana pacijent udobno leži na stolu bez anestezije. Cyber nož ima robotsku ruku koja isporučuje precizne doze zračenja. Ova robotska ruka pomjera se i savija oko pacijenta kako bi isporučila zračenja iz različitih uglova. Cyber nož je ambulantni postupak, te nakon tretmana pacijenti mogu napustiti bolnički prostor. Sve sesije traju oko 1 do 2 sedmice, a nakon završetka liječenja, specijalisti naručuju skeniranje kako bi se provjerio rezultat liječenja.

Ima li Cyber nož kakve nedostatke?

Nakon terapije pacijenti se uglavnom mogu vratiti svojim svakodnevnim obavezama. Očekivano, radioterapija ima neke nuspojave, ali uzimajući u obzir sve nedostatke i prednosti radioterapije, nedostataka je znatno manje od prednosti. Nuspojave se mogu pojaviti tokom radioterapije ili nakon radioterapije. Odjel radijacijske onkologije Acıbadem ima najnovije tehnologije kao što su CyberKnife, MRIdian i ETHOS koje isporučuju precizno ciljane doze zračenja na tumor. To znači da su zdravi organi i tkiva zaštićeni od zračenja. Stoga su nuspojave radioterapije u najvećoj mjeri minimizirane.

Najčešće nuspojave terapija Cyber nožem uključuju umor, mučninu te iritaciju kože. Ove nuspojave ne traju tako dugo. Moguće nuspojave Cyber noža ovise o području koje se tretira. Na primjer, ako pacijent ima rak prostate, a liječi se Cyber nožem, može češće mokriti ili imati učestaliji nagon za mokrenjem, slabiji mokraćni mlaz te poteškoće tokom mokrenja. Ove pojave općenito nisu zabrinjavajuće niti trajne i brzo će nestati nakon završenog liječenja. Cyber nož jedan je od najpoželjnijih radiohirurških uređaja za liječenje tumora mozga. To je uglavnom zato što ovaj pristup liječenju čuva važne funkcije mozga i minimizira nuspojave tokom liječenja u poređenju s tradicionalnim zračenjem. Nuspojave povezane s liječenjem bolesti mozga Cyber nožem su glavobolja, povraćanje, napadi i nekroza, koje su općenito blage i privremene.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search