DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA - Acıbadem Healthcare Services (BA)
DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA

DRAŠKO ZGODIĆ, ORTOPEDSKA ONKOLOGIJA, BOSNA

Gospodinu Ertanu Mehmetu

Pišem Vam da bih se zahvalio za izvanrednu njegu koju sam dobio u bolnici ACIBADEM ATAKENT tokom mog boravka u njoj, kako od Vas lično, tako i od čitavog medicinskog tima, kao i za sav Vaš trud koji ste uložili prilikom moje prve posjete bolnici i tokom moje hospitalizacije. Pišem Vam kako bih izrazio svoju najiskreniju zahvalnost i poštovanje za sve što ste učinili tokom mog četvoronedeljnog boravka u bolnici. Ja zaista cijenim sve što ste Vi i Vaše kolege uradili za mene i bio bih Vam vrlo zahvalan ako biste prenijeli moju izjavu zahvalnosti svima na koje se ona odnosi.

Ja jednostavno želim da izrazim svoju zahvalnost i poštovanje za divno liječenje i njegu koju ste mi pružili. Pokazali ste svoju potpunu posvećenost brizi za mene dok sam bio bespomoćan u danima neposredno poslije operacije i pružili ste mi podršku i ohrabrenje koje mi je bilo potrebno.  Također bih se htio zahvaliti svim ostalim ljudima koji su imali važnu ulogu u mom liječenju i oporavku. Još jednom hvala za svu Vašu brigu i podršku.

Nije dovoljno reći hvala za izvanrednu njegu i dobrotu koja je pružena meni i mom pratiocu. Ja nikada nisam vidio tako izuzetnu grupu ljudi. Ne mogu da Vam se dovoljno zahvalim. Ukoliko bude bilo ikakve potrebe, doći ću opet u Vašu bolnicu zbog liječenja, a preporučiću je svima. Ja sam vrlo impresioniran i zahvalan.

Posao koji Vi obavljate je toliko važan, a Vi se posebno ističete na svaki mogući način. Hvala Vam što ste se tako dobro brinuli o meni. Vaša dobrota mi je mnogo značila. Vi ste jako saosjećajni, a pouzdan ste prevodilac koji zaista pruža podršku i koji je uvijek spreman da pomogne.   

Sve u svemu, proveo sam četiri sedmice u bolnici ACIBADEM ATAKENT i odista cijenim sve što su svi uradili kako bi mi pomogli u tim teškim trenucima.  Vi ste divan tim i treba da se ponosite sobom. Još jednom hvala za Vaš profesionalizam, Vašu saosjećajnost sa onima koji su u bolovima i kojima je to potrebno, kao i za vašu dobrotu.

Želim Vam sreću i dobro zdravlje. Hvala Vam na brizi i saosjećanju koje ste iskazali. Učinili ste da naš boravak u bolnici bude mnogo bolji nego što bi on to bio bez Vaše pomoći i podrške. Nikad neću zaboraviti Vašu dobrotu i prijateljsko držanje.

Osoblju sa sedmog sprata

Pišem Vam da bih se zahvalio za izvanrednu njegu koju sam dobio u bolnici ACIBADEM ATAKENT tokom mog boravka u njoj od čitavog medicinskog tima, kao i za svu podršku i saosjećanje koje mi je pruženo tokom moje hospitalizacije.

Pišem Vam kako bih izrazio svoju najiskreniju zahvalnost i poštovanje osoblju sa sedmog sprata koje se staralo o meni tokom mog četvoronedeljnog boravka u bolnici. Ja zaista cijenim sve što je urađeno za mene.

Ja jednostavno želim da izrazim svoju zahvalnost i poštovanje za divno liječenje i njegu koju ste mi svi vi pružili. Pokazali ste svoju potpunu posvećenost brizi za mene dok sam bio bespomoćan u danima neposredno poslije operacije i pružili ste mi podršku i ohrabrenje koje mi je bilo potrebno.  Želio bih se zahvaliti medicinskim sestrama za njegu koju su pružale 24 sata dnevno, kao i ljekarima i hirurškom timu na njihovoj stručnosti i postoperativnoj podršci. Želio bih izraziti svoju najiskreniju zahvalnost svim članovima tima koje sam viđao svakog dana i sa kojima sam postao posebno blizak tokom mog boravka u bolnici. Također bih se htio zahvaliti svim ostalim ljudima koji su imali jednu tako važnu ulogu u mom liječenju i oporavku. Još jednom hvala za svu Vašu brigu i podršku.

Nije dovoljno reći hvala za izvanrednu njegu i dobrotu koja je pružena meni i mom pratiocu. Ja nikada nisam vidio tako izuzetnu grupu ljudi i članova tima. Ne mogu se dovoljno zahvaliti svima vama, niti vas dovoljno pohvaliti. Ja sam vrlo impresioniran i zahvalan.

Posao koji Vi obavljate je toliko važan, a vi se posebno ističete na svaki mogući način. Hvala Vam što ste se tako dobro brinuli o meni. 

Sve u svemu, proveo sam četiri sedmice u bolnici ACIBADEM ATAKENT, i to na njenom izvanrednom sedmom spratu, i odista cijenim sve što su svi uradili kako bi mi pomogli u tim teškim trenucima.  Vi ste divan tim i treba da ste ponosite sobom. Još jednom hvala za vaš profesionalizam, vašu saosjećajnost sa onima koji su u bolovima i kojima je to potrebno, kao i za vašu dobrotu.

Želim Vam sreću i dobro zdravlje. Hvala Vam na svoj vašoj brizi i saosjećanju koje ste iskazali. Učinili ste da naš boravak u bolnici bude mnogo bolji nego što bi on to bio bez bilo koga od vas. Nikad neću zaboraviti Vašu dobrotu i prijateljski nastup.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search