Uspješna primjena tehnologija na onkološkim pacijentima - Acıbadem Healthcare Services (BA)
Uspješna primjena tehnologija na onkološkim pacijentima

Uspješna primjena tehnologija na onkološkim pacijentima

Kako bi se uspješno liječio, karcinom treba otkriti što je ranije moguće, i treba se analizirati na multidisciplinarnim komitetima stručnjaka, uključujući ljekare iz raznih medicinskih oblasti, hirurge, onkologe, radioterapeute, anatomopatologe, stručnjake za slikovnu dijagnostiku i nuklearnu medicinu. Ako se otkrije u naprednom stadiju,  stepen bolesti povećava i složenost slučaja. Ali dana, u elitnim svjetskim onkološkim centrima, kao što je ACIBADEM, primjena tehnologije i stručnost ljekara omogućuju čak i liječenje slučajeva napredovalih karcinoma.  Za uspješno liječenje, ljekarima su potrebne informacije o lokacijama tumora, metastazama, ali i metaboličkoj aktivnosti. To se postiže tehnologijama kao što su PET-CT, SPECT CT, scintigrafija putem radiološke farmaceutike. To su označene supstance sa radioaktivnim elementima koje se apsorbuju u tumore i omogućuju i njihovo otkrivanje i ciljano liječenje. U nastavku navodimo neke koje prof. dr. Erkan Vardareli, sa odjela za nuklearnu medicinu Bolnice ACIBADEM Altunizade uspješno koristi na onkološkim pacijentima:

 18f-FDG. Radiološki označena glukoza sa fluorinom, jedna od najčešće korištenih supstanci u nuklearnoj medicini. Ljekarima se tako omogućuje pristup metaboličkim aktivnostima nekoliko vrsta malignih tumora. Ubrizgava se u tijelo i primarno ju apsorbuju maligni tumori kod kojih postoji povećani metabolizam glukoze. Stoga, nakon snimanja cijelog tijela putem PET-CT, ljekarima se predstavljaju informacije o aktivnosti tumora i određuju se ciljane terapije. PET-CT sa injekcijom FDG je također važan prilikom programa kontrola, ali i nadzora efikasnosti onkološke terapije tokom kontrole.

177-PSMA Lutetium. „Trenutno sa Lutetium-177 možemo liječiti stanja kao što je karcinom prostate ili neuroendokrine tumore, određene metastazne lezije na kostima i lezije kod artritisa. Uz to, sa Lutetium-177, možemo omogućiti terapije za metastaze limfnih čvorova u palijativnim terapijama kako bi se smanjili bolovi”, prof. dr. Erkan Vardareli iz Grupe bolnica ACIBADEM opisuje primjenu Lutetium-177.

Gallium-68 PSMA. Ova supstanca je od izrazite važnosti za otkrivanje određenih rekurentnih karcinoma prostate ili za metastaze na prostati. Gallium-68 PSMA se ubrizgava u tijelo, i putem snimanja PET-CT, ljekari sa iskustvom iz nuklearne medicine mogu označiti antigen membrane prostate (PSMA), koji se povećava kod 90 posto karcinoma prostate.

Gallium-68 DOTA-TATE. „Ovo je posebni agens koji se koristi prilikom provjere neuroendokrinih tumora koji mogu nastati u pankreasu, na gastrointestinalnom nivou i na tumorima kod djece kao što su neuroblastomi, retinoblastomi, neuroglijalni blastomi. Kao i tumori na mozgu meningiomskog tipa i određeni tumori na plućima, kao što je karcinom malih ćelija pluća reaguju na ovu radiološku farmaceutiku.“ tvrdi prof. dr. Erkan Vardareli.

Radioaktivni jod. „Nakon uklanjanja tireoidne žlijezde, protokoli radioaktivnog joda su važni za kontrole u malignoj patologiji tireoidne žlijezde, kako bi se provjerilo da li postoje ostaci tkiva i metastaze“, prof. Vardareli opisuje korištenje radioaktivnog joda.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search