Tomografija pogodna za bubrege - Acıbadem Healthcare Services (BA)
Tomografija pogodna za bubrege

Tomografija pogodna za bubrege

Neprestani razvoj tehnologije omogućava da se kompjuterska tomografija ( CT) provodi sa minimalnim štetnim učincima .Obzirom na to da se na taj način smanjuje negativni učinak ova metoda se sve više koristi u medicini.

Kompjuterska tomografija je metoda koja je vrlo korista u ranoj dijagnozi.Radijacija i intravenozno primijenjeni kontrastni agensi uključeni u upotrebu ove metode omogućuju bolje pregledavanje krvnih žila i organa te osiguravaju preciznije otkrivanje određenih potencijalnih patologija. Međutim, dugotrajni učinci zračenja kojima su izloženi pacijenti postali su upitni u posljednje vrijeme. Kada koristite dijagnostičke metode, bitno je odabrati one koje će dati maksimalne informacije s minimalnim štetnim učincima na pacijenta. Doktor Cengiz Bavbek, radiolog iz Acıbadem Maslak bolnice, navodi da zbog ove perspektive, istraživanje CT-a ima za cilj smanjiti upotrebu  radijacijskih i kontrastnih sredstava.

Intravenski primijenjeni lijekovi, koji se nazivaju kontrastnim sredstvima, uzrokuju mogućnost izazivanja problema u bubrezima. Ovi lijekovi, koji se daju pacijentima kako bi se osigurala bolja kvaliteta slike i brza dijagnoza potencijalnih patologija, izlučuju se putem bubrega. Bubrezi onih koji su podložni bubrežnim bolestima i bubrezi  starijih osoba koji su iscrpljeni mogu imati štetne učinke tokom ovog procesa. Posebno je važno biti oprezan prilikom davanja ovih lijekova kod hospitaliziranih pacijenata, pacijenata s karcinomom i bolesnika čiji je imunološki sistem slabiji zbog različitih razloga. Svi ti rizici mogu ograničiti upotrebu  CT-a. Somatom Force, koji je novi CT uređaj za novu generaciju opisan kao “bubrežni”, mnogo je sigurniji za upotrebu kod bolesnika s bubrežnim problemima .

Doktor Cengiz Bavbek kaže:

“Brzina procesa somatomske snage omogućava nam da u vrlo kratkom vremenu steknemo visoku kvalitetu slike s niskim zračenjem, a da pritom ne moramo koristiti sedaciju, naročito  kod dojenčadi i djece”.

Cilj je zaštititi pacijente

Doktor  Bavbek kaže:

“Naš je cilj sada spriječiti bolesti i odrediti potencijal razvoja bolesti. Istraživanja za te svrhe provode se i na području radiologije. Razvoj u CT-u to potvrđuje. Na primjer, sada koristimo plućnu tomografiju umjesto radiograma na prsima i proizvodimo presjeke, trodimenzionalne slike za otkrivanje malih lezija koje mogu uzrokovati probleme u budućnosti. Dobivamo bolje rezultate bez izlaganja pacijenta visokim količinama zračenja “.

Također je moguće izvesti koronarnu CT angiografiju, koja uključuje vrlo mali rizik od zračenja, na pacijente koji su podložni faktorima rizika unatoč nepoznavanju bolesti. Postupci koji se provode u okviru medicine imaju za cilj dijagnosticirati bolesti u ranoj fazi i spriječiti ih da napreduju. Doktor Cengiz Bavbek kaže:

“Također,možemo sigurno koristiti metodu na pacijentima  koji imaju poznate, progresivne bolesti i zahtijevaju česte  tomografije s dugim trajanjem”.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search