Terapija lijekovima je prva opcija kod liječenja Parkinsonove bolesti - Acıbadem Healthcare Services (BA)
Terapija lijekovima je prva opcija kod liječenja Parkinsonove bolesti

Terapija lijekovima je prva opcija kod liječenja Parkinsonove bolesti

dPOSTUPAK LIJEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK

Mali uređaj sa velikim učinkom

Parkinsonova bolest negativno utječe na kvalitet života pacijenta uzrokujući probleme kao što je sporo kretanje, smanjenje facijalne gestikulacije, nemogućnost kontrolisanja mišića lica, izraz lica nalik maski, nemogućnost stajanja, sitan rukopis, nemogućnost držanja olovke, tih i otežan i govor u vidu mrmljanja, koji predstavljaju neke od simptoma koji muče pacijente oboljele od Parkinsonove bolesti. Tremor, kao jedan od najčešćih simptoma, se često pojavljuje prilikom odmora.

Nažalost, Parkinsonova bolest nije bolest koja utječe samo na kretnje. Također može uzrokovati prekide u autonomnom nervnom sistemu. Može doći do simptoma kao što su nesvjestica, vrtoglavica prilikom stajanja i inkontinencija i određeni simptomi psihoze. Pacijenti oboljeli od Parkinsonove bolesti mogu patiti od poremećaja u raspoloženju, i podložniji su depresiji. Budući da je Parkinsonova bolest progresivna i uzrokuje uništavanje ćelija, primarni cilj je da se prekine taj učinak. Liječenje se fokusira na uklanjanje simptoma.

„Liječenje podrazumijeva lijekove, pumpice ili intestinalni gel. Pacijenti se nakon tih primjena osjećaju bolje, ali se ćelije i dalje uništavaju. Nakon nekog vremena, učinci lijeka postaju nedovoljni i potrebno je prilagoditi dozu. U nekim slučajevima može doći do razvoja nuspojava od korištenja lijekova. Tada se u prvi plan stavlja operacija. U opcije spada operacija lezija i DBS, odnosno dubinska stimulacija mozga. Budući da se u posljednjih 10 godina fokus pomjerio s operacije lezija, DBS, poznatiji i pod nazivom pacemaker za mozak, se trenutno pretežno primjenjuje“ – izjavio je profesor Murat Aksu, neurolog Bolnice Atakent Univerziteta Acibadem.

Pacemaker za mozak stimuliše moždanu jezgru veličine leće u dubini mozga kako bi regulisao električnu aktivnost koju prekida Parkinsonova bolest. Pacemaker za mozak se sastoji iz tri glavna dijela, odnosno dvije elektrode, napajanja veličine kutije za šibice i produžnog kabla koji povezuje dva glavna dijela. Elektrode se smještaju u mozak dok se kabel za napajanje ugrađuje oko vrata. Iako se smatra da se pacemakeri za mozak koriste na pacijentima koji ne reaguju na terapiju lijekovima ili pate od ozbiljnih nuspojava, metoda se ne može primjenjivati na svim pacijentima koji spadaju u tu grupu. Pacijenti-kandidati se prvo neurološki procjenjuju i nad njima se provode određeni testovi. Ako kognitivne funkcije, opće zdravstveno stanje i psihijatrijska procjena pacijenta budu ocijenjeni kao odgovarajući, onda se primjenjuje liječenje putem pacemakera za mozak.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search