PET-CT, važno istraživanje u skriningu i liječenju raka - Acıbadem Healthcare Services (BA)
PET-CT, važno istraživanje u skriningu i liječenju raka

PET-CT, važno istraživanje u skriningu i liječenju raka

Rak je trenutno drugi vodeći uzrok mortaliteta u svijetu, nakon kardiovaskularniih bolesti. Najopasniji su rak pluća, debelog crijeva, stomaka, jetre i rak dojke, a jedna trećina smrtnih slučajeva se dešava kao rezultat  neuravnoteženog stila života. Isti se mogu spriječiti ako se odbace nezdrave životne navike. Drugi važan korak  za izbjegavanje teških bolesti je obavljanje redovnih kontrolnih pregleda, jer ovi nalazi pružaju veliku šansu  otkrivanja ranih faza raka.

Značajnu komponentu  u skriningu raka i protokolu liječenja predstavlja nuklearna medicina, čiji napredak  u zadnjih 50 godina nam omogućava da danas metaboliziramo tumore, metastaze, da pratimo učinke liječenja tumora, raspoređujemo zračenja i da liječimo tumore.

“Najvažnija tehnologija u nuklearnoj medicine, koju mi koristimo u dijagnostičkom protokolu onkoloških pacijenata, je PET-CT. Odjeli nuklearne medicine ACIBADEM-a su veoma napredni  i iskusni u primjeni najsavremenijih tehnika nuklearne medicine, a najnovija bolnica u ACIBADEM, Altunizade, se po njima ističe. PET-CT označava postupak koji je zasnovan na kombinaciji pozitron emisione tomografije i kompjuterizovane tomografije. Kako bi se evaluirao tumor putem PET-CT, mi koristimo određene radioaktivne supstance koje se ubrizgavaju u tijelo. Mi koristimo molekulu glukoze označenu sa fluorom, F18-FDG, fluorodeoksiglukoza, koja je supstanca za istraživanje u onkologiji. Ova supstanca je veoma važna za nove specijaliste nuklearne medicine jer nam omogućava podatke  o metabolizmu glukoze u tkivima. Otkriveno je da su tkiva tumora, posebno zloćudnog,  metabolički aktivnija i da koriste više glukoze. Stoga, mi ubrizgamo  FDG supstancu, čekamo sat vremena, i zatim skeniramo tijelo pacijenta i posmatramo područja  sa visokim metabolizmom glukoze, a što podrazumijeva prisustvo zloćudnih ćelija, govori Prof. Dr. Erkan Vardareli, jedan od vodećih stručnjaka u klinici ACIBADEM Altunizade.

Za pacijente, istraživanje podrazumijeva  vrijeme od samo 6 sati mirovanja prije samog postupka. Zatim doktori ubrizgaju glukozu ili drugu radioaktivnu supstancu  i urade sken tijela. To traje oko 20 minuta i omogućava nam dovoljno informacija o aktivnosti tumora i o tome kako oni reaguju na liječenje.

“Karcinomi ne sliče jedan drugome, svaki slučaj ima svoje vlastite osobenosti. Putem PET-CT, mi skeniramo čitavo tijelo  putem jedinstvene metode slikanja, za razliku od drugih metoda po kojima svako područje našeg tijela  se istražuje na drugačiji način. Stoga, PET-CT  je važan za ocjenu fiziološke aktivnosti zloćudnog tkiva u bilo kojem području tijela, “ riječi su Prof. Dr. Erkan Vardareli.

PET-CT omogućava preciznost od oko 95 posto, čak i do 98 posto u slučaju raka pluća. Istraživanje se može uraditi i sa pacijentima koji boluju od dijabetesa, ako nivo glukoze u krvi nije viši od 200. PET-CT skeniranje se preporučuje  za dijagnosticiranje i evaluaciju većine zloćudnosti, ali vrhunski stučnjaci  primjenjuju  ga na tumore glave i vrata i metastaze,  zatim na rak pluća, prostate, kolorektalni, ezofagealni i rak stomaka, štitne žlijezde, pankreasa i tumore koji su smješeni u ginekološkom području.

“PET-CT predstavlja veoma značajan dio u uspostavljanju najadekvatnijeg protokola za liječenje raka, posebno u slučaju personaliziranih molekularnih terapije. Pored toga, nakon onkoloških terapija kao što je hemoterapija, radioterapija ili personalizirana/prilagođena terapija, mi koristimo PET-CT da ocijenimo njihov ishod na tumor. Ako je, nakon terapije, tumor manji ali i dalje aktivan, ljekari se mogu odlučiti da nastave terapiju ili da započnu drugu vrstu liječenja. Kod onkoloških pacijenata, važne su dvije stvari za napomenuti: što ranija dijagnoza i procjena učinkovitosti liječenja”, Prof. Dr. Erkan Vardareli naglašava prednosti PET-CT.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search