Najsavremenije terapije napredne faze karcinoma prostate - Acıbadem Healthcare Services (BA)
Najsavremenije terapije napredne faze karcinoma prostate

Najsavremenije terapije napredne faze karcinoma prostate

Prema podacima Svjetske Zdravstvene Organizacije, adenokarcinom prostate je drugi najčešći maligni tumor kod muškaraca i četvrti najučestaliji od svih tipova karcinoma, odmah poslije karcinoma pluća, dojke i debelog crijeva. Obično su problem sa mokrenjem i erektilna disfunkcija simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju ljekaru. Rak prostate se obično javlja poslije 65. godine života. Srećom, ovo oboljenje prostate se u početku može dijagnosticirati i liječiti hemoterapijom, radioterapijom i operativnim zahvatima. Takođe, napredak medicine u slučaju karcinoma prostate omogućava i liječenje u uznepredovalim stadijima bolesti. Liječenje karcinoma prostate se sprovodi timski, kao protokol koji se primjenjuje u ACIBADEM klinici u Turskoj. Medicinski tim uključuje urologa, onkologa, radiologa- specijalistu za razne vrste snimanja, hirurga, patologa i radijacionog onkologa. Posljednjih godina, nuklearna medicina daje veliki doprinos u određivanju stadija bolesti i liječenju uznapredovalih slučajeva.

“Na našem odjeljenju sprovodi se protokol snimanja Ga 68-PSMA kod pacijanata kojima je dijagonosticiran adenokarcinom, radi tačnog određivanja stadija bolesti. Takođe možemo koristiti protokol snimanja Ga 68-PSMA kod pacijenata sa adenokarcinomom prostate koji imaju metastaze radi procjene terapijskog učinka. Zatim, ako pacijent ima novu leziju, koristimo Ga 68-PSMA za ponovnu procjenu stadija bolesti. Ga 68-PSMA djeluje na slijedeći način: kada ubrizgamo pacijentu ovaj radioaktivni marker za praćenje, on se vezuje za receptor u membrani adenokarcinoma prostate, a zatim ulazi u citoplazmu. Tako uspijevamo da vizualiziramo ćelije karcinoma prostate.To što radimo zove se molekularno snimanje sa Ga 68-PSMA”, kaže dr Kemal Unal, stručnjak nuklearne medicine.

Provođenje protokola u kojem se koristi Ga 68-PSMA se primjenju nakon pažljivog odabira pacijenata, u ovisnosti o određenim parametrima.To mogu biti razine PSA u krvi ili sumnja na karcinom nakon slikovnih dijagnostičkih pretraga. Upotreba radioaktivnog markera za praćenje Ga 68-PSMA ne zahtijeva prethodnu pripremu i nema nikakva neželjena dejstva. 

Nema posebnih priprema prije testa; pacijent može da nastavi uzimati lijekove. Ubrizgavamo radioaktivni marker za praćenje Ga 68-PSMA  na odijeljenju nuklearne medicine i pacijent miruje jedan sat. Nakon toga slijedi snimanje PET skenerom: snimanje cijelog tijela traje 20-30 minuta. Zatim, ukoliko nema artefakata (koji nastaju ukoliko pacijent ima metalne implante ili kao posljedica disanja), šaljemo pacijenta kući. Jedino što pacijent u naredna 24h treba da izbjegava jeste kontakt sa trudnicama i djecom zbog radiokativne emisije. Protokol snimanja Ga 68-PSMA ne izaziva nikakva neželjena dejstva”, dodaje ovaj stručnjak za nuklearnu medicinu iz ACIBADEM klinike.

Drugo djelotvorno rješenje nuklearne medicine je liječenje korištenjem Lutetium 177-PSMA. Ovaj radiofarmaceutik se koristi naročito u slučajevima metastaza.

Kako pacijenti sa metastazama i propisanom hormonskom i hemoterapijom mogu postati otporni na navedene terapije (adenokarcinom prostate rezistentan je na kastraciju) kod tih pacijenata je jedino rješenje terapija u kojoj se koristi Lutetium- 177. Trenutno znamo da ukoliko ćelije raka dobro prihvate Ga 68-PSMA, onda će imati dobar odgovor i na Lutetium-177  terapiju. Takav protokol se naziva teranostika i predstavlja novi pojam u nuklearnoj medicini. Lutetium-177 terapije su personalizirane pa se na taj način mogu liječiti sve lezije istovremeno. Naprimjer, ako pacijent ima 100 metastaza, vanjska terapija zračenjem ne  može se primjeniti na svaku od tih lezija. Ali, ukoliko ubrizgamo Lutetium-177 u tijelo, tumori apsorbuju lutecij i na taj način možemo ozračiti nekoliko lezija u jednom ciklusu“,  pojašnjava prednosti Lutetium-177 terapije dr Kemal Unal.

Za Lutetium-177 terapije, pacijenti se pažljivo biraju na temelju krvnih pretraga i stanja jetre i bubrega. Razlog za to je terapija zračenjem koja može uzrokovati pogoršanje kod pacijenata koji imaju probleme sa bubrezima ili jetrom. Pacijenti će tokom liječenja biti podvrgnuti pretragama u cilju što bolje procjene njihovog zdravstvenog stanja. Neželjena dejstva mogu se javiti kod 3 do 5 procenata pacijenata. 

Očekujemo da 10 procenata pacijenata potpuno odgovori na terapiju. Većina pacijenata ima djelimičan odgovor na terapiju, ali ovo je takođe dobro jer kod ovih pacijenata ne postoje druge terapijske mogućnosti. Neki pacijenti imaju stabilan odgovor na terapiju što znači da bolest stagnira, što je dobro za njih. Kod 20 ili 30 procenata pacijenata dolazi do progresije bolesti u toku terapije Lutetium-177, ali za njih takođe imamo rješenja kao što je terapija aktinijem koja se već sprovodi u Evropi i Turskoj. Aktinij je energetski mnogo aktivniji od Lutetium-177 jer sadrži alfa, a ne beta čestice poput lutecija. To je alternativa za pacijente koji ne odgovaraju na terapiju Lutetium-177. U svakom slučaju, većina pacijenata ima dobar ili stabilan odgovor na lutecij. Takođe, kod polovine pacijenata koji uzimaju terapiju Lutetium-177, razina PSA u krvi je smanjena”, opisuje dejstvo radiofarmaceutskih lijekova stručnjak nuklearne medicine. 

Terapija Lutetium 177 može se sprovoditi u bilo kojoj životnoj dobi i ne utiče na dugoročnu plodnost. Trenutno, nuklearna medicina nudi rješenje za dijagnosticiranje i liječenje neuroendokrinih tumora. To su rijetki karcinomi koji se razvijaju iz neuroendokrinih ćelija u tijelu i pretežno su locirani u plućima, slijepom crijevu, tankom  crijevu, rektumu i gušterači.  Hormonski testovi, pretrage snimanjem i biopsije obuhvaćeni su dijagnostičkim protokolima za endokrine tumore, zajedno sa protokolima sa Ga 68- DOTATATE.

GA 68- DOTATATE predstavlja najsavremeniju metodu koja daje najbolje rezultate u dijagnosticiranju neuroendokrinih tumora. Ova metoda pruža najveću tačnost u poređenju sa   drugim metodama snimanja; govorimo o molekularnom snimanju. Koristimo GA 68- DOTATATE za određivanje stadija bolesti, ponovno određivanje stadija te u procjeni terapijskog učinka. Ponekad koristimo ovaj protokol za identifikaciju početnog izbijanja bolesti kod pacijenata sa visokim razinama tumor markera za neuroendokrine tumore. Postoje slučajevi kada se tokom klasičnih pretraga snimanjem kao što je skener ili neka druga radiološka dijagnostika ne uočavaju lezije.Tada se okrećemo Ga 68- DOTATATE dijagnostici da istražimo pacijenta, da otkrijemo izvor i stadij bolesti. Ga 68- DOTATATE ne zahtijeva osobitu pripremu pacijenata, ali oni ipak trebaju prekinuti sa korištenjem analoga somatostatina jer se time može ometati unos radiofarmaceutika i nepovoljno uticati na ishod snimanja. Stoga, ako pacijenti imaju dugotrajnu terapiju u kojoj koriste analoge somatostatina, trebali bi prestati sa terapijom 4 sedmice prije pretraga u kojima se koristi Ga 68- DOTATATE. Kod pacijenata koji nemaju aktivne terapije u duljem vremenskom razdoblju, sa pretragama se može početi nakon jednodnevne pauze”, detaljno objašnjava dijagnostički Ga 68- DOTATATE protokol dr Kemal Unal.

A u slučaju neuroendokrinih tumora, ljekari primjenjuju protokole Lutetium-177, kada druga rješenja ne djeluju.

U centru u kojem radim u ACIBADEM-u ove terapije primjenjujemo dvije godine.To je relativno nova tehologija; u mnogim zemljama još uvijek nije dostupna. Ali u naprednim zemljama to je rutina, i nama je veoma drago što je možemo primjeniti u ACIBADEM-u jer je to zlatni standard za ove uvjete. U ovim uvjetima, Lutetium-177 nije prva linija liječenja, ali kada ne postoje druga rješenja za neuroendokrine tumore, dobro je da imamo ovo rješenje koje nudimo pacijentima, rješenje koje je sve dostupnije u medicinskoj literaturi. Takođe, ovim modernim metodama možemo pružiti rješenje za pacijente sa metastazama, sa malo neželjenih efekata. U slučaju terapije Lutetium 177- DOTATATE, očekujemo stabilan ili djelomičan odgovor kod većine pacijenata. Kod veoma malog broja pacijenata, postoji rezistencija na radiofarmake. Ali većina pacijenata koje smo pažljivo odabrali mogu imati benefite od ovih terapija”, zaključuje dr Kemal Unal.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search