99% tumora mozga može da se ukloni - Acıbadem Healthcare Services (BA)
99% tumora mozga može da se ukloni

99% tumora mozga može da se ukloni

Najbolji način da se poveća uspješnost operacije tumora mozga je napredna tehnologija (intraoperativna MRI).

Postoji mnogo načina za uklanjanje tumora na najbolji mogući način. Na primjer, ultrazvučna metoda koja se već 25 godina uspješno koristi u Turskoj omogućava da se vidi da li postoje tumori ili tragovi tumora na zahvaćenom dijelu prije ili poslje operacije. Najnaprednija tehnologija u ovoj oblasti je intraoperativna magnetna rezonanca. Acıbadem klinika koristi intraoperativnu 3 Tesla magnetnu rezonancu od 2004. godine.

Profesor Necmettin Pamir, šef odjeljenja za neurohirurgiju u bolnici Acıbadem Altunizade, navodi da je stopa smrtnosti koja se povezuje sa operacijama tumora mozga brzo smanjena kada je mikrohirurgija uvedena u ovu oblast šezdesetih godina prošlog vijeka i da je trenutna stopa ispod 1%. Profesor Pamir također navodi oko liječenja tumora mozga, da se pojavljuju kod pet na svakih 100.000 ljudi godišnje.

Opšti simptomi su slični kod svih vrsta tumora. Lobanja je kao zatvorena kutija, a mozak je smješten u njoj. Kada se na mozgu pojavi benigni ili maligni tumor, to zahtijeva dodatnu zapreminu unutar lobanje i vrši pritisak na mozak. Povećanje intrakranijalnog pritiska dovodi do najznačajnijih simptoma tumora mozga. Među njima su glavobolje, povraćanje, promene u fundusu (papilarni stazis) i napadi. Mozak funkcioniše uz pomoć električnog sistema, a kada postoji dodatna masa koja pritiska mozak, to utiče na pomenuti sistem i izaziva napade kod pacijenata sa tumorom mozga.

Kojim pacijentima nije potrebna operacija?

Kod benignih tumora koji su manji od jedan centimetar može da bude dovoljna jednostavna ljekarska kontrola. Pri donošenju ovakve odluke starost pacijenta je veoma važan faktor. Stariji pacijenti sa benignim i adekvatno malim tumorima mogu da se prate snimanjem koje se obavlja jednom ili dvaput godišnje. Trenutno se sve kalkulacije vrše pod pretpostavkom da će pacijent doživeti 80 godina. Prema tome, planovi liječenja mogu da se razlikuju čak i među pacijentima sa istom vrstom tumora koji imaju između 20 i 30 godina

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search