Opći uslovi zaštite podataka - ACIBADEM Bosna i Hercegovina

Pravo na zaštitu podataka

OBRAZAC S INFORMACIJAMA – PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. („Acıbadem“) i kontrolni dioničari, matična društva te podružna društva (u daljnjem tekstu „Acıbadem Group“), koji djeluju kao „Izvršitelj obrade“ prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka br. 6698 (“Zakon”), Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (“GDPR”) i ostalim mjerodavnim zakonima i propisima, sve vaše lične podatke obrađuju prema sljedećem okviru i uz strogo poštovanje Zakona o osnovnim zdravstvenim uslugama br. 3359, Uredbe o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravstva i povezanih društava br. 663, Uredbom o radu privatnih bolnica, drugim propisima Ministarstva zdravstva Turske i ostalim važećim zakonima i odredbama.

1. Prikupljanje i obrada ličnih podataka i svrha obrade:

Vaši lični podaci prikupljaju se usmeno, u pisanom obliku ili putem vizuelnih ili elektronskih medija, putem pozivnog centra, internetske stranice, telefonskih razgovora, pismeno ili sličnim kanalima u cilju pružanja usluga poput zaštite javnog zdravlja, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, usluga liječenja i terapija koje nudi Acıbadem Group ili za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranjem, u skladu s područjem poslovanja kompanija koje su dio Acıbadem Groupe. Grupacija može obrađivati vaše opće i posebne lične podatke, posebno vaše zdravstvene podatke, u ograničenoj mjeri u opće svrhe ili u bilo koje druge svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće kategorije:

 • Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, identifikacijski broj, broj pasoša ili privremenog putnog dokumenta, datum i mjesto rođenja, bračni status, spol, broj socijalnog osiguranja ili broj protokola pacijenta, kao i druge podatke o identitetu koji bi mogli biti od pomoći kod vaše identifikacije; zatim
 • Podatke iz vaše korespondencije: adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte i drugi komunikacijski podaci te vaš usmeni razgovor ili evidencija poziva koju vode korisničke službe ili službe za pacijente prema standardima pozivnog centra, kao i vaše lične podatke prikupljene u komunikaciji putem elektronske pošte, pismom ili drugim sredstvima komunikacije; zatim
 • Podatke vezane za vaš lični račun: broj vašeg bankovnog računa, IBAN broj, podaci o broju kreditne kartice, podaci o fakturama te drugi slični finansijski podaci i informacije; zatim
 • Podatke vezane za vaše privatno zdravstveno osiguranje i podatke iz Zavoda za zdravstveno osiguranje potrebne za finansiranje i planiranje zdravstvenih usluga; zatim
 • Snimke i fotografije s vašeg fotoaparata snimljene i pohranjene u sigurnosne i svrhe revizije ukoliko posjetite naše bolnice ili zdravstvene centre; zatim
 • Broj vaših registarskih tablica ako koristite parkiralište za automobile; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke: lične podatke o vašem zdravlju i seksualnom životu stečene i prikupljene za vrijeme pružanja zdravstvene usluge ili rezultata medicinske dijagnoze, liječenja i njege, uključujući, ali ne ograničavajući se na, rezultate vaših laboratorijskih analiza, rezultate ispitivanja, podatke o zdravstvenim pregledima, podatke i informacije o terminima pregleda, podatke o pregledima uz informacije o propisanim receptima; zatim
 • Vaše zdravstvene podatke te druge lične podatke koje ste poslali ili ukucalli na sljedećim web stranicama;
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  •  http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • https://acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • Ukoliko aplicirate za posao u Acıbademu ili bilo kojoj od kompanija unutar Acıbadem Group, vaše lične informacije, uključujući životopis koji ste podnijeli, ako ste zaposlenik ili srodnik zaposlenika u Acıbadem Group, vaš ugovor o radu i sve vrste ličnih podataka o vašoj sklonosti za objavljeni oglas.

Sve vrste vaših ličnih podataka koje Acıbadem Group pribavi (uključujući, ali bez ograničenja na vaše lične podatke) mogu se obrađivati u sljedeće svrhe:

 • Za potvrdu vašega identiteta, zatim
 • Za zaštitu javnog zdravlja, preventivnog liječenja, postavljanja dijagnoze, usluga liječenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranje, zatim
 • Razmjene traženih informacija s Ministarstvom zdravstva i drugim relevantnim javnim tijelima i upravama u skladu s važećim zakonima i propisima, zatim
 • Planiranja i upravljanja internim djelatnostima u svakodnevnom radu naših bolnica i zdravstvenih centara, zatim
 • Mjerenja, poboljšanja i proučavanja zadovoljstva, iskustva i prava pacijenata od strane uprave bolnice, zatim
 • Nabavke lijekova, zatim
 • Obavještavanja o ugovorenom terminu, ukoliko ste zakazali pregled, zatim
 • Potrebnih aktivnosti upravljanja rizicima i poboljšanja kvalitete, zatim
 • Analiziranja daljnjeg razvoja zdravstvenih usluga, zatim
 • Finansiranja vaših zdravstvenih usluga od strane Službe za pacijente, Odjela za finansijske poslove i marketinga, plaćanja vašeg ljekarskog pregleda, troškova dijagnosticiranja i liječenja te razmjene traženih podataka s privatnim zdravstvenim osiguranjima u dijelu ispunjavanja uslova za liječenja na vaš zahtjev, zatim
 • Provođenja istraživanja i studija, zatim
 • Usklađenosti sa zakonskim i regulatornim zahtjevima i uslovima, zatim
 • Razmjene neophodnih informacija s privatnim zdravstvenim osiguranjem za vrijeme finansiranja zdravstvenih usluga, zatim
 • Aktivnosti na upravljanju rizicima i razvoju kvaliteta koje sprovode odjeljenja za kvalitetu, iskustvo pacijenta i informacijske sisteme, zatim
 • Izdavanja računa od strane Službe za pacijente, finansijskih i odgovarajućih odjeljenja vezano za naše usluge, te provjera i potvrde vaših odnosa s angažovanim institucijama i poduzećima, te
 • Učestvovanja u kampanjama i dostavljanja informacija o kampanjama, osmišljavanja i prijenosa posebnih sadržaja, diskretnih i apstraktnih pogodnosti na mrežnim i mobilnim kanalima, preko odjeljenja zaduženih za medije, komunikaciju i pozivnog centra.
 • Vaši lični podaci dobijeni i obrađeni u skladu s važećim zakonima i propisima mogu se pohraniti u fizičke arhive i / ili informacijske sisteme Acıbadema ili Acıbadem Group te se tako mogu čuvati kako na digitalnoj tako i na fizičkoj platformi.

2. Prijenos ličnih podataka

Acıbadem i Acıbadem Group mogu dijeliti vaše lične podatke s kompanijama unutar Acıbadem Groupe ili s privatnim osiguravajućim društvima, Ministarstvom zdravstva i povezanim jedinicama ministarstva, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Odjeljenju za poslove sigurnosti, Upravi za stanovništvo i popis stanovništva, Udruženjem farmaceuta Turske, sudovima i svim drugim pravnim izvršnim tijelima i tome slično. Uz vaš pristanak i ograničenja koja proizlaze vašim pristankom, Acıbadem može dijeliti vaše lične podatke s vašim ovlaštenim predstavnicima i agentima i trećim stranama koje nude savjetodavne usluge, uključujući, ali bez ograničenja, odvjetnike, porezne i finansijske savjetnike i revizore, te naše poslovne partnere i ostale treće strane koje sarađuju s nama u daljnjem razvoju ili u obavljanju zdravstvenih usluga za gore navedene svrhe, uključujući regulatorna i nadzorna tijela kao i službena tijela za gore navedene procese, u skladu sa Zakonom, GDPR-om i ostalim važećim zakonima i propisima.

3. Metode i pravni razlozi za prikupljanje ličnih podataka

Vaši lični podaci se prikupljaju i obrađuju u svim vrstama govornih, pisanih, vizuelnih ili elektronskih medija, za gore navedene svrhe, za izvođenje svih vrsta radova obuhvaćenih pravnim okvirom i područjem poslovanja Acıbadema, i u skladu s tim, za potpuno i pravilno izvršavanje svih vrsta ugovornih i zakonskih dužnosti i obaveza koje Acıbadem ima. Pravni razlozi za prikupljanje vaših ličnih podataka usklađeni su sa sljedećim pravnim okvirima i odredbama:

 • Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 6698, i
 • Opća regulativa za zaštitu ličnih podataka 2016/679 (“GDPR”)  i Zakon o pružanju zdravstvenih usluga br. 3359, i
 • Uredba o organizaciji i dužnostima Ministarstva zdravstva i povezanih društava br. 663, i
 • Uredba o radu privatnih bolnica, i
 • Uredba o obradi i zaštiti privatnosti ličnih zdravstvenih podataka, i
 • ostali propisi Ministarstva zdravstva Turske i relevantni zakoni i odredbe.

Nadalje, kako je određeno u članku 6., stav 3. Zakona, lične podatke koji se odnose na zdravlje mogu obrađivati i osobe pod obavezom čuvanja tajne ili ovlaštena službena lica i organizacije, bez potrebe za prethodnim izričitim pristankom i navođenjem relevantne svrhe, u cilju zaštite javnog zdravlja, preventivnog liječenja, medicinske dijagnoze, usluge liječenja i terapija te za planiranje i upravljanje zdravstvenim uslugama i finansiranjem.

4. Vaša prava vezano za zaštitu ličnih podataka

U skladu sa Zakonom, GDPR-om i ostalim relevantnim zakonima i uredbama imate pravo:

 • Znati obrađuju li se vaši lični podaci ili ne, zatim
 • Zatražiti informacije vezane za obradu vaših ličnih podataka, zatim
 • Dobiti pristup i zatražiti lične zdravstvene podatke i informacije, zatim
 • Znati svrhu obrade ličnih podataka i koriste li se u predviđene svrhe ili ne, zatim
 • Znati kojim trećim stranama bilo u zemlji ili inostranstvu se prenose vaši lični podaci, zatim
 • Zatražiti ispravak ili dopunu podataka ako se vaši lični podaci obrađuju nepotpuno ili pogrešno, zatim
 • Zatražiti brisanje vaših ličnih podataka, zatim
 • Zatražiti da se treće strane kojima su vaši lični podaci prethodno preneseni obavijeste o ispravku ili kompletiranju ličnih podataka u slučaju nepotpune ili pogrešne obrade i / ili o brisanju vaših ličnih podataka, i
 • Prigovoriti na zaključke koji bi mogli nastati protiv vaših interesa prilikom daljnje obrade vaših ličnih podataka putem automatskih sistema obrade.

Pozovete li se u bilo kojem trenutku na korištenje nekog od gore navedenih prava, relevantne informacije biće vam prenijete na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku ili elektronskim medijima, uz korištenje podataka i informacija koje ste dali.

5. Sigurnost podataka

Acıbadem u potpunosti štiti vaše lične podatke strogo poštujući sve tehničke i administrativne sigurnosne kontrole koje je potrebno preduzeti prema standardima i postupcima informacijske sigurnosti. Sve spomenute sigurnosne radnje i mjere preduzimaju se i pružaju na nivou primjerenom vjerojatnim rizicima uzimajući u obzir i tehnološke mogućnosti.

6. Prigovori i komuniciranje

Vaši lični podaci zaštićeni su u okviru dostupnih tehničkih i administrativnih mogućnosti, a potrebne sigurnosne radnje i mjere preduzimaju se i sprovode na nivou primjerenom vjerojatnim rizicima uz sve tehnološke mogućnosti.

Ispunjavanjem ovdje priloženog „Obrasca za prijavu prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i / ili GDPR-a“, svoje prigovore možete proslijediti i predati:

 • (i) kurirskom službom na adresu: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Turkey, uz zahtjev s vašim svojeručnim potpisom, u omotnici naslovljenoj na „Tajništvo poduzeća“ s oznakom „Zahtjev za informacije prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka” ili uz frazu “Zahtjev za informacije prema GDPR-u, ili
 • (ii) putem javog bilježnika, ili
 • (iii) na adresu acibademsaglik@hs02.kep.tr osiguranu elektronskim sredstvima zaštite ili elektronskim potpisom s registrirane e-mail adrese ili vaše e-mail adrese registrirane u našemu sistemu, ili
 • (iv) potpisivanjem dosjea u formatima “word ili pdf” adresiranom na Acıbadem uz vaš elektronski potpis na adresu kisiselveri@acibadem.com uz tekst “Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” ili “Information Request Under the GDPR” naveden u subjektu vaše e-mail poruke.

Molimo da svoje prigovore podnesete u skladu sa Zakonom i / ili GDPR-om ispunjavanjem ovdje priloženog „Obrasca za prijavu prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i / ili GDPR“ te iste pošaljete putem gore navedenih komunikacijskih sredstava.

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search